<<
>>

Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу

Об’єктивними передумовами перерозподілу є зростання витрат держави, необхідність суспільних витрат (послуги освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, дитячих ясел і садків, будинків інвалідів і людей похилого віку, дитячих будинків тощо) та нерівномірність доходів, що може призвести до економічних диспропорцій і підриву економічних стимулів.
Нерівність доходів — чинник, який завжди викликав інтерес у людей. Нерівність є не тільки наслідком неоднакової ефективності та продуктивності виробництва, а також результатом нерівного розподілу приватної власності на засоби виробництва, що є відображенням історичних тенденцій формування права власності в кожній країні та впливу соціальних відносин у суспільстві. Політика перерозподілу зачіпає інтереси всіх класів і соціальних верств населення і завжди супроводжується виникненням суперечностей.

Перерозподіл національного доходу в економічній теорії розглядається в межах державних фінансів. Держава відіграє вирішальну роль у перерозподілі доходів, виконуючи цим самим свою соціальну функцію. Зазначимо, що держава — це лише один учасник перерозподілу. Монополістичні фінансові корпорації, підприємницькі структури, що володіють факторами виробництва, здійснюють активний вплив на законодавчу діяльність і поведінку уряду в прийнятті рішень у бюджетній, фінансово-кредитній та податковій політиці. Співвідношення політичних сил у суспільстві також впливає на характер перерозподілу доходів.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу:

 1. 17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання
 2. Необхідність перерозподілу національного доходу державою
 3. 17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення
 4. 23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»
 5. Моделі розподілу національного доходу
 6. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
 7. 22. Національний продукт та його форми. Національний дохід та його розподіл
 8. Об’єктивні основи формування доходів населення
 9. 21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
 10. 2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
 11. 2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
 12. 1. Доходы и их измерение. Проблема дифференциации доходов
 13. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 14. Факторні передумови міжнародного співробітництва
 15. III. ПЕРЕДУМОВИ
 16. Верно ли утверждение: «Рост национального дохода в одной стране в условиях глобализации мировой экономики способствует росту национального дохода в других странах»?
 17. Передумови та початок створення антигітлерівської коаліції