<<
>>

Основні завдання ринкового механізму саморегулювання

Ринковий механізм саморегулювання дає можливість:

1) ефективно розподіляти ресурси для виробництва необхідних суспільству товарів;

2) успішно функціонувати за наявності навіть обмеженої інформації (досить мати дані про ціну на продукт і про витрати на його виробництво);

3) забезпечувати гнучкість і високий ступінь пристосування до умов, що змінюються.

Так, ринок відповів розробкою альтернативних енергоносіїв, впровадженням ресурсозберігаючих технологій, коли в 70-ті рр. ціни на нафту зросли в 4—6 раз;

4) оптимально використовувати результати НТП. Прагнучи отримати максимально високий прибуток, товаровиробники йдуть на ризик, вводять новітні технології, розробляють нові товари;

5) вільно вибирати і діяти споживачам і підприємцям (вони незалежні в прийнятті рішень, укладанні угод і т. ін.);

6) задовольняти різноманітні потреби, підвищувати якість товарів і послуг, швидше досягати ринкової рівноваги;

розширювати асортимент продукції, підвищувати її якість, знижувати витрати і тим самим підтримувати конкурентоспроможність продукції тощо

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Основні завдання ринкового механізму саморегулювання:

  1. 18. Сучасна ринкова екноміка та механізм її функціонування
  2. Завдання 4.1.2.3.: Перехід міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду
  3. Основні функції державних форм господарського механізму
  4. Основні завдання ДРЕП
  5. 13.1. Сутність, види та основні завдання контролю
  6. Зміст та основні завдання державної регіональної фінансової політики
  7. 9.1. Державна регіональна фінансова політика, її зміст та основні завдання
  8. 10.1. Ринкова інфраструктура
  9. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
  10. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури