<<
>>

Ознаки власності

Категорія власності, як будь-яка інша, має певні ознаки, що визначають її економічний зміст. До найбільш характерних ознак власності слід віднести такі: 1) власність — це соціально-економічні, виробничі відносини між людьми, а не відношення людини до речі; 2) власність — це результат суспільного розвитку, а не окремої людини.
Ізольований індивід (на- приклад Робінзон) так само не може мати власності, як людина, що жила б поза суспільством, не вміла б розмовляти; 3) власність — це відносини щодо присвоєння матеріальних благ: засобів виробництва, предметів споживання і послуг; 4) оскільки матеріальні блага виробляються за допомогою засобів виробництва, то першість належить відносинам щодо присвоєння виробництва, бо хто володіє засобами виробництва, той володіє і його результатами; 5) за певних умов засоби виробництва можуть відчужуватися від безпосереднього виробника, отже, власність на засоби виробництва являє собою соціальну форму поєднання робочої сили із засобами виробництва і в такий спосіб визначає історичний тип даного способу присвоєння; 6) у реальній дійсності власність завжди виступає в конкретно-історичній формі; 7) на поверхні економічного життя відносини власності виступають насамперед як право власності
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ознаки власності:

 1. Типи власності
 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
 3. 4.2. Структура власності
 4. Еволюція відносин власності
 5. 4.3. Еволюція форм власності
 6. Сутність власності
 7. Первісні форми власності
 8. Економічний зміст і юридична форма власності
 9. 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки
 10. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 11. Стаття 23. Здійснення права власності
 12. Основні ознаки державного соціалізму
 13. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну
 14. Види власності: приватна і суспільна
 15. Завдання 4.1.5.2.: Подальше реформування відносин власності
 16. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 17. Сутність та категоріальні ознаки кооперації праці
 18. 2.4. Економічна цінність інтелектуальної власності
 19. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 20. Ознаки капіталізму вільної конкуренції