<<
>>

Платіжний баланс

Ключовим поняттям міжнародної економіки є платіжний баланс, який систематизує і дозволяє аналізувати взаємовідносини країни із зовнішнім світом. Практично лише на основі вивчення платіжного балансу уряд у змозі зрозуміти макроекономічні проблеми, що стоять перед ним, не тільки з точки зору своїх суто національних інтересів, але і з точки зору численних зв’язків країни зі світовою економікою в цілому.

Платіжний баланс — це статистичний звіт, в якому в систематизованій формі наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції даної країни з іншими країнами світу за певний період часу.

На максимально можливому рівні узагальнення платіжний баланс складається з двох частин: перша — потоки реальних ресурсів — експорту та імпорту товарів і послуг; друга — відповідні їм потоки фінансових ресурсів, що є оплатою за придбання або платежом за продаж реальних ресурсів.

Зрештою в платіжному балансі відображується стан національної економіки та її місце у системі світогосподарських зв’язків. Така інформація необхідна для вибору та формування грошової, податкової та валютної політики уряду
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Платіжний баланс:

 1. 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 2. 1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності
 3. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 5. 6.5. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 6. Торговый баланс и баланс текущих операций
 7. 2.3. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
 8. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів
 9. Платежный баланс
 10. Глава 38. Платежный баланс
 11. 4. Регулирование платежного баланса
 12. 19.3. Платежный баланс
 13. 78. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ
 14. Виткалова А.П., Миллер Д.П.. Как составить бухгалтерский баланс, 2008
 15. Понятие системы баланса сил
 16. 32. текущие операции Платежного Баланса
 17. 1.2. Счета платежного баланса