<<
>>

Поняття ринкової інфраструктури

Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвинутої ринкової інфраструктури. Від того, наскільки добре вона розвинута залежить у кінцевому підсумку і ефективність функціонування ринкової економіки.
У свою чергу за рівнем розвитку ринкової інфраструктури можна судити і про ступінь розвитку ринку, ринкових відносин у тій чи іншій країні. Тому необхідною умовою дієвості ринкових відносин є створення відповідної інфраструктури ринку.

Інфраструктура — сукупність галузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного виробництва. Розрізняють виробничу, соціальну і ринкову (сфери обігу) інфраструктуру.

Інфраструктура ринку — це система підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили.

Ринкова інфраструктура через свої елементи виконує такі основні функції: здійснює правове та економічне консультування підприємців і захист їх інтересів у державних і приватних структурах; забезпечує фінансову підтримку, кредитування, включаючи лізинг, аудит, страхування нових господарських формувань тощо; сприяє матеріально-технічному забезпеченню і реалізації продукції підприємств; регулює рух робочої сили; створює необхідні умови для ділових контактів підприємців; здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне обслуговування і т. ін., що в кінцевому результаті забезпечує більш швидкий рух товарів і послуг від виробника до споживача.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Поняття ринкової інфраструктури:

 1. Основні елементи ринкової інфраструктури
 2. 19. Інфраструктура ринкової економіки
 3. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 4. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 5. Інституціональні основи ринкової економіки
 6. 16.3 Формування інноваційних інфраструктур
 7. 10.1. Ринкова інфраструктура
 8. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 9. Створення привабливої туристичної інфраструктури
 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
 11. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 12. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
 13. Генезис міжнародної економічної теорії у світлі проблем становлення ринкової економіки
 14. 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
 15. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби