<<
>>

Позитивна політекономія

Вивчаючи політичну економію, треба бути уважним і розрізняти позитивні (або фактичні) дані та нормативні твердження (або оцінні судження).

Позитивна політична економія описує факти, наявні процеси і відносини в даній економіці.

Чому економіка розвивається циклічно? Що треба зробити, щоб підвищити попит на робочу силу, а безробіття знизити? Які особливості сучасної капіталістичної економіки? Ці питання розв’язуються за допомогою певної сукупності фактів. Питання можуть бути простими або складними, але всі вони належать до сфери позитивної політекономії.

Недоліком позитивної політичної економії є те, що вона абс- трагується від значного впливу на поведінку людей, їх економічні відносини і виробничу діяльність низки позаекономічних факторів — політичних, релігійних, ідеологічних, національних тощо, чого політекономія як наука не має права ігнорувати, аби пізнати реальну дійсність і закономірності економічного розвитку суспільства

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Позитивна політекономія:

 1. Нормативна політекономія
 2. Економікс і політекономія
 3. Позитивная и нормативная экономическая теория
 4. 7.2. О позитивных и негативных последствиях присоединения России к ВТО
 5. Негативная и позитивная безопасность (статья 51 Устава ООН). Возможность их обеспечения в современных условиях
 6. 2.3. Концепция управления человеческими ресурсами и особенности ее применения в условиях банкротной или позитивной реструктуризации
 7. Висновки
 8. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика
 9. Функції політичної економії
 10. Загальнонаукові методи пізнання
 11. 10.5. Мотиваційна теорія підкріплення
 12. F. ДРУКОВАНІ ЗМІ
 13. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи
 14. E. ПРИВАТНІ КАНАЛИ
 15. Зростання ролі громадських об’єднань
 16. D. УТ-1
 17. Практические задания