<<
>>

Принципи класифікації ринків

Сучасний ринок є складним, полісистемним утворенням. Пізнати ринок неможливо без глибокого аналізу його структури, тобто елементів, з яких він складається і які взаємодіють між собою.
Ринок розмежовують на різні елементи (сектори або сегменти) за такими критеріями: економічне призначення об’єктів ринкових відносин; ступінь зрілості ринкових відносин; відповідність окремих ринків чинному законодавству; територіально-адміністративна ознака. У цій темі ми розглядаємо класифікацію ринків, головним чином, за економічним призначенням об’єктів ринкових відносин.

За цим критерієм складовими елементами ринку є: 1) ринок предметів споживання; 2) ринок виробничих ресурсів — землі, робочої сили і засобів виробництва; 3) ринок капіталів (капітальних благ); 4) ринок фінансово-кредитних ресурсів; 5) фондовий ринок; 6) ринок науково-технічних розробок та інформації. У даній темі перші три названі сегменти є визначальними, вони становлять матеріальну базу ринкових відносин.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Принципи класифікації ринків:

 1. 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання
 2. 3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації
 3. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 4. 8.4. Конкуренція і моделі ринків
 5. 5.1. Проблема класифікації наукових концепцій
 6. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 7. 4.1.6. Розвиток фінансових ринків
 8. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 9. Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем
 10. Форми конкуренції і моделі ринків
 11. 1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності