<<
>>

Продуктивність праці і заробітна плата

Як правило, всі, хто працює, зацікавлені у зростанні заробітної плати. Матеріальною основою такого процесу зростання є продуктивність праці на людино-годину. У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається унікальний зв’язок між динамікою продуктивності праці й оплати праці.

У ринковій економіці попит на працю (або на будь-який інший ресурс) залежить від продуктивності.

У цілому чим вища продуктивність праці, тим більший попит на неї. Висока чи низька продуктивність праці, включаючи її граничну продуктивність, залежить від якості затраченої праці, кількості та якості факторів виробництва, що взаємодіють, та рівня використання технічних знань.

У свою чергу якість праці залежить від грамотності, освіченості, навченості та кваліфікованості робітників. Країна з малоосвіченими робітниками не спроможна освоїти сучасні технології, що вимагають використання комп’ютерів і складної техніки.

На продуктивність праці впливають також кількість і якість факторів виробництва, що взаємодіють. Розвинуті країни на- громадили значні запаси високопродуктивних засобів і знарядь праці в промисловості, будівельному комплексі, на транспорті, в освіті й науці, в інших галузях виробництва. Бідні країни цього не мають.

Велике значення для рівня і динаміки продуктивності праці мають прогресивні технології, форми власності та методи управління. Країна може мати значні ресурси і високоосвічених робітників, але слабий менеджмент, низьку виконавчу та технологічну дисципліну. Останні фактори знижують рівень продуктивності праці в країні.

Зрештою, поєднання вищої якості робочої сили і праці, нагромадження капіталу і науково-технічного прогресу веде до значного підвищення продуктивності праці й попиту на працю. На цьому матеріальному підґрунті зростає й заробітна плата

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Продуктивність праці і заробітна плата:

 1. Мінімальна заробітна плата
 2. Заробітна плата: неокласичний підхід.
 3. Номінальна і реальна заробітна плата
 4. Заробітна плата: марксистській підхід
 5. 23. Заробітна плата, її форми, системи та рівень
 6. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 7. 13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 8. 19.3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЕЕ ВИДЫ
 9. Орендна плата
 10. Позитивні аспекти праці
 11. Низкая заработная плата
 12. § 6. Рынок труда. Заработная плата
 13. 41. Заработная плата как метод мотивации персонала
 14. Економічна рента і експлуатація найманої праці
 15. 47.4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
 16. Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції
 17. Номенклатурная новинка в эксплуатации: фактическая заработная плата