<<
>>

Ринки основних виробничих ресурсів

Для діяльності підприємств будь-якої галузі народного господарства потрібні виробничі ресурси: праця, земля, засоби виробництва, підприємницькі здібності. У ринковій економіці підприємства понад 90% виробничих ресурсів придбавають на ринку, тобто за гроші.
Таким чином, попит і пропонування, ціноутворення впливають на рух виробничих ресурсів та їх зайнятість у виробничому процесі. В умовах розвинутого товарного виробництва домогосподарства прямо чи опосередковано володіють землею, працею, капіталом і підприємницькими ресурсами і є їх постачальниками через ринок до виробничих структур.

Ринки основних виробничих ресурсів — це ринки землі, праці і засобів виробництва, що використовуються для задоволення виробничих потреб.

Як і на ринку товарів та послуг особистого споживання, на ринку виробничих ресурсів велике значення мають закономірності формування цін.

Найважливіше в цінах на ресурси те, що вони є основним чинником, який впливає на грошові доходи. Видатки підприємств на придбання виробничих ресурсів — це доходи (у вигляді заробітної плати, ренти, процента) домогосподарств, що пропонують власні людські та майнові ресурси.

Виробничі ресурси підприємці використовують для того, щоб одержати валовий дохід і таку його складову, якою є прибуток. Підприємець намагається максимізувати прибуток від використання виробничих ресурсів, придбаних на ринку.

Припустимо, що фермер завжди намагається господарювати ефективно, тобто з найнижчими витратами, і виробляти максимальний обсяг продукції за певної величини витрат факторів виробництва. А вирішуючи, що виробляти, фермер максимізує економічні прибутки.

Якщо фермер придбав певну кількість землі, праці, машин і добрив, то який обсяг продукції він отримає? Як зазначалося в темі 3, зв’язок між величиною витрат факторів виробництва і кількістю продукції, яку мають отримати, називають виробничою функцією

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ринки основних виробничих ресурсів:

 1. 9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування
 2. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів
 3. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 4. 2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
 5. 1.9. Світові фінансові ринки
 6. 6.7. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ
 7. Міжнародні ринки грошей та капіталів
 8. 17. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 9. 5.1.3. Види ресурсів
 10. 7.3. Управління виробничим потенціалом
 11. 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
 12. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
 13. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 14. 16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
 15. 118. ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
 16. Виробнича функція та її складові
 17. Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору
 18. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 19. 6.4. Виробнича структура підприємства