<<
>>

Ринок у змішаній економіці

В умовах товарного виробництва пануючою формою економічних відносин є ринкові (крім внутріфірмових відносин), але ринок перестав бути єдиним стихійним регулятором пропорцій суспільного виробництва, розподілу доходів.
За формою ринки «вільної конкуренції» існують лише в деяких немонополізованих галузях (у сільському господарстві та ін.), але це вже не суто ринкові відносини, бо вони перебувають під визначальним регулюючим впливом або монополій, або держави. І хоч на ринку формується до 70% товарних цін (у ринковій економіці США) — це вже не ціни вільної конкуренції, що стихійно встановлюються ринком, а ціни системи недосконалої конкуренції. Існування «адміністративних», «державних» цін впливає і на механізм ціноутворення «монополізованого» ринку в змішаній економіці. Ринок по суті стає регульованим, тому що конкуренція є недосконалою, потребує державної підтримки і стає більш штучною, регульованою. Ринок модифікується. Головні ринкові елементи продовжують еволюціонувати: досконала конкуренція в недосконалу, саморегулювання в регулювання, стихійне ціноутворення у свідоме встановлення цін і т. д. Поступово заперечується ринковий механізм господарювання. Деякі вчені вважають, що класичні товарно-грошові відносини звузились до ? суспільного продукту в розвинутих країнах. Посилюється роль олігопольного, державного та світового ринків, державних монопольних цін
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ринок у змішаній економіці:

 1. Держава у змішаній економіці
 2. Ринок в одержавленій економіці
 3. Ринок капіталів і ринок капітальних благ
 4. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 5. 9.3. Ринок капіталів
 6. 15.4. Ринок і держава
 7. ГРОШОВИЙ РИНОК
 8. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці
 9. ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
 10. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 11. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 12. ТЕМА 3. Грошовий ринок