<<
>>

Риси міжнародної міграції капіталів

Основними рисами сучасної міжнародної міграції капіталів можна вважати:

• підвищення ролі держави у вивозі капіталу;

• посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами;

• збільшення частки прямих зарубіжних інвестицій, що забезпечують контроль інвестора над закордонними підприємствами.

Географічна структура світового ринку позичкових капіталів відображає рух капіталів між країнами, групами країн, регіонами світу через міжнародні фінансові центри.

У них зосереджуються численні кредитно-фінансові установи, що обслуговують світову торгівлю і міграцію капіталів.

Для ефективного функціонування фінансового центру необхідна реалізація таких умов:

• високий рівень економічного розвитку країни, де розміщується фінансовий центр;

• активна участь даної країни у світовій торгівлі;

• наявність дієздатного ринку капіталів та ефективної банківської системи;

• лібералізація валютного і податкового законодавства;

• вигідне географічне положення та політична стабільність у країні.

Провідні міжнародні фінансові центри можна поділити на традиційні та нові, що набирають силу. До традиційних, зокрема, належать: Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Франкфурт-на-Майні, Токіо. Помітно утверджуються на фінансовому ринку нові центри, такі як Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Панама, Кайманові та Антильські острови

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Риси міжнародної міграції капіталів:

 1. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
 2. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
 3. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 4. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
 5. 2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції
 6. 2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції
 7. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 8. 2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів
 9. 9.3. Ринок капіталів
 10. Основні риси товарного виробництва
 11. 5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
 12. Сутність і риси натурального господарства
 13. Риси перехідної економіки
 14. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 15. Оптимізація трудової міграції населення
 16. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 17. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 18. 3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства
 19. 8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
 20. 1.2.3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит