<<
>>

Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами

Розподіл є ланкою взаємозв’язку між виробництвом і споживанням. У другому томі «Основ політичної економії…» Дж. С. Мілль зазначав, що «…розподіл здійснюється завдяки складному механізму обміну і грошей…» (див.: Милль Дж.
С. Основы политической экономии… — Т. 2. — С. 471). Якщо погодитися з тезою Дж. С. Мілля щодо ототожнення обміну з розподілом, то можна сказати, що розподіл є ланкою взаємозв’язку між виробництвом і споживанням (рис. 17.2).

Роль розподілу у взаємодії виробництва і споживання

Рис. 17.2. Роль розподілу у взаємодії виробництва і споживання

Теорії розподілу не завжди адекватно відображали реальну практику розподільних відносин. Це пов’язане з тим, що: по-перше, розподільні відносини завжди торкаються відносин соціальної справедливості в суспільстві, якої фактично досягти неможливо, тому що принцип певної нерівності є рушійною силою прогресу суспільства; по-друге, організація системи розподілу прямо залежить як від реалізації інтересів усіх і кожного, так і від задоволення інтересів соціального прошарку, який здійснює управління державою, у тому числі й управління розподілом національного доходу; по-третє, економічна й соціальна наука і людство ще не виробили того інструменту, за допомогою якого можна забезпечувати вимір величини внеску праці кожного в примноження національного доходу, щоб у подальшому можна було розробити справедливу систему розподілу

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Розподіл як ланка взаємозв’язку між виробництвом і споживачами:

 1. Розподіл доходів між домогосподарствами
 2. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва
 3. 2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
 4. ШРІ-ЛАНКА
 5. Створення сучасної мережі зв’язку
 6. 26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми
 7. Сутність і значення розподілу в економіці
 8. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
 9. Моделі розподілу національного доходу
 10. 4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду
 11. 11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл
 12. 1.3.4. Між- або наддержавний рівень
 13. Модель економічного зростання Фельдмана розкрила взаємозв’язок:
 14. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
 15. 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
 16. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку