<<
>>

Соціальні наслідки безробіття

Безробіття в механізмі відтворення робочої сили — це не тільки економічне лихо, воно завдає людям великих соціально-психологічних збитків.

Втрата роботи істотно знижує життєвий рівень працівника, завдає йому морально-психологічної травми внаслідок відчуження від виробництва.

За період безробіття знижується кваліфікація, втрачається самоповага, формується почуття самотності та непотрібності. Погіршується фізичний і психологічний стан людини. Невипадково в економічно розвинутих країнах на подолання негативних наслідків безробіття витрачається 3—5 % ВВП. Особливу роль у цьому відіграє держава. Її діяльність здійснюється за такими напрямами: а) регулювання рівня й тривалості безробіття і б) соціальний захист безробітних.

Зниженню безробіття сприяє:

• економічна політика, спрямована на підтримання стійкого розвитку суспільного виробництва, стримування інфляції та підтримання сукупного попиту;

• збільшення тривалості навчання пересічного громадянина;

• посилення гнучкості заробітної плати;

• державна політика, спрямована на захист і підтримку вітчизняного виробництва та вітчизняного ринку;

• орієнтація на виробництво високоякісної продукції, яка б користувалась підвищеним попитом як на внутрішньому, так і на світовому ринку;

• створення умов для функціонування нетрадиційних видів зайнятості та їх підтримка;

• розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості; професійної орієнтації і масштабної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у всіх містах і містечках країни.

Таким чином, безробіття — закономірний елемент відносин зайнятості і відтворення робочої сили в ринковій економіці

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Соціальні наслідки безробіття:

 1. Економічні та соціальні наслідки інфляції
 2. 5.3. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
 3. Циклічне безробіття
 4. Сутність безробіття
 5. Природне безробіття та його чинники
 6. 19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
 7. Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ
 8. Соціальні виміри відкритої економіки: німецьке «ордоліберальне диво»
 9. Соціальні виміри відкритої економіки: німецьке «ордоліберальне диво»
 10. Соціально-економічні наслідки інфляції
 11. Види інфляції та її наслідки
 12. Війна в Кореї та її наслідки
 13. Капітуляція Франції та її міжнародні наслідки
 14. Шостиденна війна та її наслідки
 15. Кемп-девідський процес та його наслідки
 16. Пакт Рібентропа-Молотова та його наслідки
 17. Геополітичні наслідки першої світової війни