<<
>>

Споживання — кінцева мета виробництва

Економічні потреби та інтереси реалізуються у споживанні, яке є завершальним моментом і кінцевою метою виробництва. Люди виробляють продукти для того, щоб задовольняти свої потреби, тобто споживати.
Без виробництва не може бути споживання, оскільки саме виробництво створює блага для споживання. Звідси випливає: призначення виробництва — служити споживанню, задовольняючи при цьому економічні потреби та інтереси людей. Виробниц- тво, створюючи продукти для споживання, породжує потреби в продуктах і послугах, що виробляються, і в остаточному підсумку визначає рівень фактичного споживання та задоволення потреб суспільства. У свою чергу споживання впливає на виробниц-тво тим, що, по-перше, постійно відновлює потребу в продуктах до того ж у все зростаючій їх кількості, а по-друге, створює нові потреби. Тим самим споживання спонукає виробництво до створення нових продуктів, що є методом розв’язання суперечності між виробництвом і споживанням.

Таким чином, потреби суспільства, його економічні інтереси та економічні суперечності спонукають виробництво до розвитку, з тим щоб все повніше і краще задовольняти різноманітні особисті і виробничі потреби, підвищувати рівень народного споживання та якість життя людей

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Споживання — кінцева мета виробництва:

 1. 2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
 2. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 3. Суть, мета і концепція ДРЕП
 4. Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики
 5. Головна мета державного регулювання
 6. Зміст і мета політики колективної безпеки в Європі у 1933 -1935 рр.
 7. Витрати на споживання
 8. Споживання: сутність і функції
 9. 11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств
 10. 17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання
 11. 17.4. Споживання, національний дохід і заощадження