<<
>>

Споживчий надлишок

Аналіз закону спадної корисності, який був розглянутий у темі 2, показує, що існує розрив між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю, що виражається додатковою вигодою для домогосподарства, або споживчим надлишком.
Ця вигода виникає, бо споживач отримує більше ніж платить унаслідок дії закону спадної граничної корисності. Споживачі платять одну ціну за кожну одиницю продукту. Отже, вони платять за кожну одиницю стільки, скільки коштує остання одиниця.

На рис. 11.1 зображено графік граничної корисності води «Оболонь». Спадно-ступінчастий попит на воду відображає спадну граничну корисність води. Бачимо, наскільки великим є надлишкове, або додаткове, задоволення від попередніх одиниць для господарства, оскільки ціна пляшки води коштує лише 1 грн. Підсумувавши всі затемнені на графіку додаткові вигоди від першої до восьмої одиниці отримуємо загальну додаткову вигоду в 3 гривні під час покупки, води. Отже, домогосподарство отримує додаткову вигоду від усіх перших одиниць товару.

Додаткова вигода 
(споживчий надлишок для домогосподарства)

Рис. 11.1. Додаткова вигода (споживчий надлишок для домогосподарства)

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Споживчий надлишок:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Термінологічний словник
 3. Вмінені витрати
 4. Витрати на споживання
 5. Запитання для самоконтролю
 6. План семінарських занять
 7. Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору
 8. Показники вимірювання інфляції
 9. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 10. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 11. Висновки
 12. Література
 13. 12. Товар і його властивості. Вартість та ціна. Закон вартості
 14. ВИСНОВКИ
 15. Тести для перевірки знань
 16. Запитання для самоконтролю