<<
>>

Структура господарського механізму

Механізм господарювання як система організаційно-економічних форм включає такі структурно-функціональні підсистеми: планування, стимулювання, організація, регулювання. Кожна з цих форм, у свою чергу, виступає у безлічі інших форм, що виконують свої функції і в своїх взаємозв’язках створюють відповідні підсистеми механізму господарювання.
Підсистема планування включає прогнозування, довгострокове, середньострокове і поточне планування, директивне й індикативне планування тощо; підсистема стимулювання — економічні важелі і стимули економічної діяльності, прискорення науково-технічного прогресу, кредитно-фінансову систему; підсистема організації — форми організації й управління виробництвом з відповідною регламентацією прав і обов’язків економічних суб’єктів.

Таким чином, можемо дати повне визначення господарського механізму.

Господарський механізм — це система основних форм, методів і важелів використання законів, розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини, формування її потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних інтересів основних класів, соціальних груп

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Структура господарського механізму:

 1. Функції господарського механізму
 2. 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
 3. Організаційно-економічні відносини та господарський механізм
 4. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 5. Основні функції державних форм господарського механізму
 6. Територіальна структура господарського комплексу України
 7. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації
 8. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 9. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 10. 25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил
 11. Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
 12. Механізм господарювання та право
 13. IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 14. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин
 15. Особливості господарського життя Риму