<<
>>

Суб’єкти та об’єкти товарних відносин

З утвердженням глибокого суспільного поділу праці і спеціалізованого товарного виробництва практично кожен вироблений продукт набуває такої суспільної форми, яка одержала назву товар.
У зв’язку з цим виникають і розвиваються товарні економічні відносини. Вони охоплюють усі галузі виробництва матеріальних благ і послуг.

Об’єктами товарного виробництва є все те, що виробляється ним на ринок: різноманітні предмети споживання (їжа, одяг, взуття, меблі, посуд тощо); предмети праці (сировина, матеріали, комплектуючі вироби); знаряддя праці (інструменти, верстати, лемехи, засоби транспортування), такі засоби праці, як будівлі і споруди. З розвитком товарного господарства розширюються межі його об’єктів, про що йтиметься у наступних розділах курсу.

Суб’єктами товарних відносин є перш за все товаровиробники. Той, хто виробляє товари, автоматично виступає суб’єктом товарного господарства і товарних відносин. Водночас, товаровиробник виступає і як суб’єкт пропозиції товарів на ринку. В даному випадку він уже виступає як торговець.

З розвитком товарно-грошових відносин товарний обмін поступово перетворюється в систему регулярної торгівлі. В торгівлі з’являються особи, які спеціалізуються на торговельних операціях, — купці. Вони не виробляють товари, а продають їх, отже не є товаровиробниками. Проте і вони є суб’єктами товарних відносин.

На певному етапі розвитку товарного виробництва його безпосереднім суб’єктом стає наймана робоча сила (див. тему 13).

Суб’єктом товарних відносин виступає покупець, той, хто купує вироблені товари. Товаровиробник є водночас і покупцем товарів, які потрібні йому для задоволення потреб і які він купує на ринку. А взагалі покупцем — суб’єктом товарних відносин — є будь-яка фізична чи юридична особа, що має гроші і купує товар. Деякі економісти вважають, що на ринку саме покупець є головною фігурою товарно-ринкових відносин

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Суб’єкти та об’єкти товарних відносин:

 1. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 2. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 3. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 4. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 5. ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 6. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 7. Суб’єкти та об’єкти власності
 8. Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи
 9. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 10. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 11. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
 12. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 13. 2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності
 14. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 15. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 16. 1. Громадянське суспільство як суб’єкт міжнародної співпраці
 17. Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності
 18. 10.2. БАНКИ ЯК ПРОВІДНІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕ-РЕДНИЦТВА. ФУНКЦІЇ БАНКІВ