<<
>>

Сутність економічного циклу

Функціонування ринкової економіки, як будь-якої економічної системи, не є рівномірним і безперервним. Економічне зростання час від часу чергується з процесами застою та спаду обсягів виробництва, тобто зниженням усієї економічної (ділової) активності.
Такі періодичні коливання свідчать про циклічний характер економічного розвитку.

Циклічність — це об’єктивна форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого. Інакше кажучи, закономірний рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншої.

За змістом циклічність досить багатоструктурна. З точки зору тривалості виокремлюють декілька типів економічних циклів: короткі (2—3 роки), середні (близько 10 років) та довгі (40 — 60 років).

Оскільки характерна риса циклічності — рух економіки не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного її розвитку. За сучасних умов циклічність можна розглядати як один зі способів саморегулювання ринкової економіки

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність економічного циклу:

 1. 16.1. Сутність і види економічного відтворення
 2. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
 3. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
 4. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 5. 14. Економічна система: її сутність та структурні елементи
 6. 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
 7. 13.1. Сутність і складові економічного механізму
 8. Економічна сутність грошей та концепції їх походження
 9. Сутність та економічна основа грошового обороту
 10. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 11. 2.1. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
 12. 4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту
 13. Сутність та економічна основа грошового обігу
 14. 16. Адміністартивно-командна економічна система, її сутність та механізм
 15. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 16. Передумови (причини) циклу
 17. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика