<<
>>

Сутність економічного відтворення та його основні елементи

Будь-який процес виробництва незалежно від його суспільної форми має бути безперервним, тобто повинен періодично проходити одні й ті самі стадії. Так само, як суспільство не може перестати споживати, так не може воно і перестати виробляти.
Тому всякий процес суспільного виробництва, що розглядається в постійному зв’язку і безперервному потоці свого відновлення, в той же час є процесом відтворення (див.: Маркс К. Капітал: Т. 1. — К.: Держполитиздат, 1954. — С. 565). Безперервне виробництво матеріальних благ і послуг є об’єктивною основою існування людського суспільства. Політична економія досліджує суспільне відтворення як економічне.

Економічне відтворення відбувається як у рамках окремих підприємств і домогосподарств галузей і регіонів, так і в масштабі всього суспільства. Основою суспільного відтворення є відтворення на окремих підприємствах і домогосподарствах (див. теми 11 і 12), або одиничне (індивідуальне відтворення). Відтворення на окремому підприємстві, як було з’ясовано в темі 12, є вихідною і необхідною ланкою всього суспільного відтворення.

Водночас суспільне економічне відтворення не є простою сумою одиничних процесів відтворення окремих підприємств. Доведено, що в суспільному відтворенні з’являються нові якісні елементи, які відсутні на рівні первинних підприємств.

Так, вищим інтересом підприємства є максимізація прибутку, а суспільного виробництва — максимізація добробуту населення. Підприємство орієнтується на ринковий попит, а суспільне виробництво на сукупний попит і т. ін.

Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин, що його утворюють:

• виробництва, розподілу, обміну, споживання;

• домогосподарств, підприємств, галузей, економічних регіонів і всього виробництва;

• продуктивних сил, складових його частин і економічних відносин;

• суспільного виробництва і суспільного споживання.

В усій системі відтворювальних зв’язків визначальним є виробництво, бо саме воно створює все необхідне для життя і щастя людей. Розподілено, обмінено і спожито може бути тільки те, що вироблено.

Економічне відтворення суспільства включає в себе такі найважливіші моменти:

1) відтворення суспільного продукту та його конкретних форм;

2) відтворення людського ресурсу як особистісного фактора виробництва та його зайнятості;

3) відтворення основного і оборотного капіталу суспільства, тобто засобів виробництва, як необхідних умов суспільного процесу відтворення;

4) відтворення національного багатства;

5) відтворення споживання;

6) відтворення економічних відносин.

Засоби виробництва і людський фактор у своїй єдності являють собою продуктивні сили суспільства.

Тому політична економія досліджує також і відтворення продуктивних сил як матері- альної бази всієї економічної системи суспільства.

У складі економічних відносин відтворюються різноманітні форми власності, і перш за все панівна, їх взаємозв’язок і напрями розвитку. Вивчаються відносини розподілу, товарно-грошові відносини, господарський механізм

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність економічного відтворення та його основні елементи:

 1. 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
 2. 16.1. Сутність і види економічного відтворення
 3. Сутність і основні структурні елементи економічної системи
 4. 14. Економічна система: її сутність та структурні елементи
 5. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 6. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
 7. 16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення
 8. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 9. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 10. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
 11. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри
 12. Види економічного відтворення
 13. Основні елементи ринкової інфраструктури
 14. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 15. 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
 16. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 17. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 18. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 19. 8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
 20. Ринок і його сутність