<<
>>

Сутність, функції і форми підприємства

Підприємство — первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності.
Як самостійні господарські одиниці підприємства користуються правами юридичної особи, тобто мають право розпоряджатися майном, одержувати кредит, укладати господарські договори з іншими підприємствами.

Підприємство виконує такі функції: організаційну — забезпечення виробництва товарів і послуг, їх реалізації; відтворювальну — інвестування капіталу на розвиток, оновлення, розширення всіх його підрозділів; соціальну — задоволення су- спільних потреб споживачів, надання засобів існування для найманих робітників.

Підприємство необхідно розглядати з двох боків: 1) організаційно-технічного — як певну єдність технічного комплексу (системи машин) і сукупного робітника; 2) соціально-економічного — як суб’єкт виробничих відносин і певну сукупність цих відносин, характер яких визначається власністю на засоби виробництва

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність, функції і форми підприємства:

 1. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 2. Форми і види підприємств
 3. 6.2. Сутність і функції грошей
 4. Кредит, його функції і форми
 5. 11.1. Форми, види та функції кредиту
 6. Форми, види та функції кредиту
 7. 9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
 8. Функції та форми кредиту
 9. ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
 10. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
 11. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ
 12. 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність
 13. 26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
 14. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
 15. Конкуренція, її сутність і функції
 16. 2.2.1. Сутність, походження та функції держави
 17. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ