<<
>>

Сутність капіталізму вільної конкуренції

Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції.

В економічній теорії є дещо інші визначення сутності капіталізму.

• Капіталізм — це «…виробництво для ринку підприємливими індивідами чи об’єднаннями їх з метою отримання прибутку» (Бергер Пітер Л.

Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи. — К.: Вища шк. — 1995. — С. 35).

• «Капіталізм вільної конкуренції (laisser faire) характеризується приватною власністю на ресурси та використанням системи ринків і цін для узгодження економічної діяльності й управління нею» (Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ.— М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 47).

• «Капіталістичне господарство є …таке господарство, за якого суспільні відносини привласнення одними членами суспільства додаткового продукту, створеного працею інших членів суспільства, приховуються під речовою товарною маскою створення додаткової вартості капіталом» (Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998. — С. 93).

• «Капіталізм — остання експлуататорська формація, яка зародилась у надрах феодалізму…» (Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. А. М. Руменцева. — М.: Экономика, 1979. — Т. 2. — С. 103).

Як бачимо, в економічній науці існують протилежні думки щодо сутності капіталістичної економічної формації

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність капіталізму вільної конкуренції:

 1. 21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
 2. Ознаки капіталізму вільної конкуренції
 3. Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції
 4. Сутність монополістичного капіталізму
 5. Завдання 4.1.3.3.: Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС.
 6. 4.3.3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД
 7. 21.3. Економічна система монополістичного капіталізму
 8. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 9. 22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму
 10. 21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
 11. 4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку
 12. Процес зародження капіталізму як принципово нової економічної формації
 13. Форми конкуренції і моделі ринків
 14. 4.2. Законодавчий захист економічної конкуренції в Україні
 15. Хто є автором теорії недовершеної конкуренції?
 16. Чемберлін аналізує три напрямки монополістичної конкуренції.
 17. Е. Чемберлін захистив дисертацію присвячену проблемам монополістичної конкуренції в:
 18. 2.5. Трансформація механізмів регулювання об’єктів права інтелектуальної власності в умовах глобальної конкуренції
 19. 6.2. Сутність і функції грошей
 20. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ