<<
>>

Сутність і основні структурні елементи економічної системи

Економічна система — це об’єктивна єдність закономірно пов’язаних між собою явищ і процесів економічного життя. Вона характеризується багатогранністю, усі її елементи перебувають в органічному взаємозв’язку один з одним і не існують поза її межами.
Функціональна подібність до живого організму надає елементам економічної системи органічної цілісності. Цим дана система відрізняється від інших, так званих сумативних систем, що складаються з об’єктів, кожний з яких більш чи менш автономний і може існувати поза зазначеною цілісністю. Якісна однорідність системи не є абсолютною. Вона допускає і передбачає появу елементів нової якості, що відповідають етапам зрілості продуктивних сил і виробничих відносин.

Економічна система включає такі елементи: 1) провідний тип власності на ресурси; 2) основні групи суб’єктів суспільного виробництва і відносини між ними; 3) економічну форму результатів виробництва; 4) принципи організації виробництва, розподілу, обміну і споживання; 5) загальні економічні закони. У літературі така структура економічної системи розглядається, як правило, через призму взаємозв’язку продуктивних сил, виробничих відносин (соціально-економічних, організаційно-економічних) та надбудовних відносин у тій їх частині, яка «обслуговує» економіку через формування «стереотипів» господарської поведінки людей. У даному разі класифікація економічних систем базується на такому критерії, як домінуючий тип (форма) власності.

Слід зауважити, що підхід до системного аналізу економічних процесів, побудований на характері власності, не дозволяє, на думку багатьох учених, пояснити істотні відмінності в організації господарства в країнах однієї суспільно-економічної формації, оскільки він абстрагується від реальних товарно-грошових відносин.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність і основні структурні елементи економічної системи:

 1. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 2. 14. Економічна система: її сутність та структурні елементи
 3. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
 4. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 5. Сутність економічної системи соціалізму
 6. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 7. 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
 8. Основні елементи ринкової інфраструктури
 9. Сутність економічної діяльності держави
 10. 16.4.2. Елементи системи управлінського обліку
 11. 13.1. Сутність, види та основні завдання контролю
 12. Сутність і основні функції небанківських кредитних установ
 13. 3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи
 14. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 15. 3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи
 16. Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України
 17. Розділ 4. Структурні особливості міжнародних відносин