<<
>>

Сутність продуктивних сил

Продуктивні сили — це система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення речовин природи, відповідно до потреб людей створює матеріальні та духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці.
Вони виступають серцевиною економічної системи, становлять її матеріальну основу. На цьому етапі аналізу виробництва його можна визначати як цілеспрямоване функціонування продуктивних сил, яке забезпечує людина.

Розглядаючи місце людини в системі виробництва, перш за все треба мати на увазі, що вона є фактором виробництва і його основною продуктивною силою. Без людини, людського фактора виробництво неможливе. Саме людина оживляє речові фактори виробництва, приводить їх у рух. По-друге, людина є творцем більшості відтворюваних засобів виробництва, таких як машини, сировина, інструменти, споруди, будівлі тощо. По-третє, людина організує виробництво матеріальних благ і послуг відповідно до своїх потреб, тобто забезпечує цілеспрямоване функціонування всієї системи продуктивних сил суспільства

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність продуктивних сил:

 1. 25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил
 2. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил
 3. РОЗДІЛ 2. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В ІНТЕГРАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ
 4. Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
 5. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 6. 8.2.5. Продуктивность мыслительной деятельности
 7. Крупный сдвиг в рычаге продуктивности
 8. Понятие системы баланса сил
 9. Размещение производительных сил в СССР
 10. Закономерности размещения производительных сил
 11. «Соотношение классовых сил на мировой арене»
 12. РАЗДЕЛ II. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РОССИИ
 13. 12. ЗАПАД В НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ
 14. 44. Формирование миротворческих сил.
 15. Баланс сил в международных отношениях
 16. Факторы размещения производительных сил
 17. 4.2 Варианты расстановки сил