<<
>>

Сутність закону грошового обігу

Виконуючи функцію засобу обігу, гроші безперервно переміщуються від одного суб’єкта економіки до іншого. Такий рух грошей прямо чи опосередковано обслуговує купівлю-продаж товарів і послуг, тобто реалізацію створеного суспільного продукту.
Процес руху грошей, що обслуговує реалізацію суспільного продукту, називається грошовим обігом.

Між процесами реалізації суспільного продукту та грошовим обігом існує внутрішній зв’язок, який дістав назву законів грошового обігу. Ці закони визначають кількість грошей, необхідну для реалізації суспільного продукту за різних умов. Так, за умов нерозвинутості кредитних відносин сутність закону грошового обігу полягає в тому, що кількість грошей, які є в обігу, визначається сумою цін усіх товарів і послуг, що підлягають реалізації, поділеною на швидкість обігу грошової одиниці. Цей зв’язок можна виразити формулою:

,

де Мгр — кількість грошей, які перебувають в обігу; Т — кількість товарів; Ц — ціни товарів; Ш — швидкість обігу грошової одиниці1.

К. Маркс, проаналізувавши вплив розвитку кредиту, дещо модифікував цю формулу, увівши в неї нові показники: К — сума цін товарів, проданих у кредит цього року; П — сума цьогорічних платежів за попередніми борговими зобов’язаннями; ВВ — сума взаємопогашених платежів

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Сутність закону грошового обігу:

 1. 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу
 2. Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу
 3. 6.4. Закони грошового обігу
 4. 2.6. ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
 5. Закон грошового обігу
 6. Суть закону грошового обігу
 7. Сутність та економічна основа грошового обігу
 8. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу
 9. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків
 10. Загальна схема грошового обігу і грошові потоки
 11. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування
 12. Сутність та види грошових реформ
 13. 5.6. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГРОШОВИХ РЕФОРМ
 14. 3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
 15. Сутність та види грошових реформ
 16. Сутність та економічна основа грошового обороту
 17. 2.1. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
 18. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку
 19. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
 20. 3.1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ