<<
>>

Термінологічний словник

Власність — не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і відчуження—привласнення його результатів — матеріальних благ і послуг.

Економічний зміст власності — глибинна сутність відносин власності, що характеризує відособлене присвоєння результатів економічної діяльності людей.

Експлуататорська власність — тип відносин, за яких стає можливим привласнювати результати праці інших власниками засобів виробництва.

Об’єкти власності — майно чи результати праці, з приводу яких виникають відносини власності.

Ознаки власності — суттєві властивості, що розкривають економічний зміст власності.

Право власності — юридична форма прояву відносин власності, що реалізується в трьох атрибутах: право володіння, право розпорядження, право користування.

Приватна власність — вид власності, за якого всі три функції права власності належать окремій приватній особі.

Суб’єкти власності — фізичні чи юридичні особи, які вступають у відносини власності.

Суспільна власність — вид власності, за якого її функції — володіння, розпорядження і користування — належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом.

Трудова власність — тип відносин, за яких майно, котрим володіє власник, є результатом його особистої праці чи праці членів його сім’ї.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Термінологічний словник:

 1. Термінологічний словник
 2. Термінологічний словник
 3. Термінологічний словник
 4. Термінологічний словник
 5. Термінологічний словник
 6. Термінологічний словник
 7. Термінологічний словник
 8. Термінологічний словник
 9. Термінологічний словник
 10. Термінологічний словник
 11. Термінологічний словник
 12. Термінологічний словник
 13. Термінологічний словник
 14. Термінологічний словник
 15. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 16. Термінологічний словник
 17. Термінологічний словник
 18. Термінологічний словник
 19. Термінологічний словник
 20. Термінологічний словник