<<
>>

Термінологічний словник

Гранична корисність доходу — середня гранична корисність на гривню всіх товарів за стану рівноваги для споживача.

Домогосподарство — особа або група осіб, що об’єдналися з метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто спільного ведення господарства.

Ефект доходу — вплив зміни ціни на реальний дохід споживачів.

Ефект заміни — коли ціна товару зростає, то споживачі намагаються замінити цей товар іншим, щоб отримати бажане задоволення за найменшу ціну.

Заощадження — частина доходу домогосподарства, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю товарів особистого споживання.

Максимізація граничної корисності — таке впорядкування покупцем свого споживання, за якого кожен окремий товар приносить йому однакову граничну корисність на кожну витрачену гривню.

Сім’я — сукупність осіб, що живуть разом, пов’язаних родинністю та спільним бюджетом.

Споживання домогосподарства — придбання товарів особистого користування та витрати на соціально-культурні та побутові послуги.

Споживчий надлишок — розрив (різниця) між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю, що виражається додатковою вигодою для домогосподарства або споживчим надлишком.

Сукупний дохід домогосподарства — вся сума доходів, які воно отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Термінологічний словник:

 1. Термінологічний словник
 2. Термінологічний словник
 3. Термінологічний словник
 4. Термінологічний словник
 5. Термінологічний словник
 6. Термінологічний словник
 7. Термінологічний словник
 8. Термінологічний словник
 9. Термінологічний словник
 10. Термінологічний словник
 11. Термінологічний словник