<<
>>

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді на території країни, незалежно від національної належності підприємств.

Валовий національний продукт (ВНП) — сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, створених за певний період вітчизняними підприємствами в країні та за її межами.

Валовий суспільний продукт (ВСП) — сукупність усіх матеріальних благ і послуг, створених у суспільному виробництві, як правило, за рік.

Відтворення — постійне відновлення та повторення процесу виробництва.

Екстенсивний тип відтворення — нарощування обсягів виробництва за рахунок додаткового залучення засобів виробництва і збільшення кількості робітників.

Інтенсивний тип відтворення — нарощування обсягів виробництва за рахунок більш раціонального використання всіх видів ресурсів на основі науково-технічного прогресу.

Національне багатство — сукупність матеріальних благ, створених працею людей за весь період існування країни, залучених до господарського обороту природних ресурсів і нагромаджених культурних і духовних цінностей.

Національний дохід (НД) — за сучасною методологією — це ЧВП, зменшений на величину непрямих податків на бізнес.

Номінальний ВВП — ВВП, обчислений у поточних цінах.

Просте суспільне відтворення — повторення процесу суспільного виробництва в незмінних масштабах.

Реальний ВВП — ВВП, обчислений у постійних цінах.

Розширене суспільне відтворення — відтворення суспільного виробництва, яке з року в рік повторюється у зростаючих масштабах.

Тіньова економіка — приховані господарськими та інституціональними одиницями види діяльності, що офіційно не обліковуються державними органами.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) — ВВП, зменшений на величину амортизаційних відрахувань.

Чистий продукт (ЧП) — за класичною методологією — новостворена вартість за рік, або національний дохід

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК:

 1. Термінологічний словник
 2. Термінологічний словник
 3. Термінологічний словник
 4. Термінологічний словник
 5. Термінологічний словник
 6. Термінологічний словник
 7. Термінологічний словник
 8. Термінологічний словник
 9. Термінологічний словник
 10. Термінологічний словник
 11. Термінологічний словник
 12. Термінологічний словник
 13. Термінологічний словник
 14. Термінологічний словник