<<
>>

Термінологічний словник

Глобалістика — самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації.

Глобальні проблеми — всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу.

Демілітаризація економіки — роззброєння і ліквідація оборонних галузей виробництва.

Екологічно безпечне розширене відтворення світової економіки — нарощування обсягів виробництва, яке супроводжується прискореним розвитком технологій, що поступово поліпшують навколишнє середовище та якість життя людей на Землі.

Екологія — наука, що характеризує взаємовідносини суспільства з природою, посилення людського впливу на навколишній світ.

Збереження миру — ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків і воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах.

Конверсія — зміна пропорцій розподілу фінансових, людських і матеріальних ресурсів між цивільною і воєнною сферами, переключення в ході роззброєння воєнного виробництва й інших видів військової діяльності на мирні цілі.

Нове політичне мислення — усвідомлення всіма народами планети важливості і негайного вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

Цивільне виробництво — виробництво продукції для задоволення особистих потреб людей у предметах споживання і виробничих потреб

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Термінологічний словник:

 1. Термінологічний словник
 2. Термінологічний словник
 3. Термінологічний словник
 4. Термінологічний словник
 5. Термінологічний словник
 6. Термінологічний словник
 7. Термінологічний словник
 8. Термінологічний словник
 9. Термінологічний словник
 10. Термінологічний словник
 11. Термінологічний словник
 12. Термінологічний словник
 13. Термінологічний словник
 14. Термінологічний словник
 15. Термінологічний словник
 16. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 17. Термінологічний словник
 18. Термінологічний словник
 19. Термінологічний словник
 20. Термінологічний словник