<<
>>

Ціна землі

Розглядаючи ціну землі, слід розрізняти ціну землі як продукту праці і як продукту природи. Ціна землі як продукту праці включає витрати на обробіток ґрунту та його покращання, тобто набуває нової якості, виступаючи вже, з одного боку, як продукт праці землероба, а з іншого — як результат функціонування таких факторів виробництва, як капітал та підприємницькі здібності.
Ціна ж землі як продукту природи — поняття ірраціональне, оскільки, як зазначалося, земля не є продуктом людської праці. Водночас вона може використовуватись як засіб виробництва та предмет праці і приносити її власникові дохід у вигляді ренти. Економічними формами землі-капіталу виступає форма позичкового процента, а землі-матерії — земельна рента.

форма позичкового процента

.

Теоретично ціна землі включає грошовий еквівалент витрат власника на її покращання і величину ренти. Фактично ціна землі коливатиметься залежно від вартості заходів щодо її поліпшення, маси ренти, норми позичкового процента, співвідношення попиту і пропонування, очікуваної політики з регулювання аграрного сектору економіки тощо

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ціна землі:

 1. 24. Земельна рента. Ціна землі
 2. Українські землі під владою Польщі та Литви
 3. 7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
 4. 2.4.2. Ціна міжнародного контракту
 5. Вартість і ціна: альтернативні теорії
 6. 12. Товар і його властивості. Вартість та ціна. Закон вартості
 7. Термінологічний словник
 8. Абсолютна земельна рента
 9. Пропонування факторів виробництва
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Особливості попиту на фактори виробництва