<<
>>

Властивості товару робоча сила

У загальному вигляді властивості товару робоча сила ті самі, що й для інших товарів. Але є і відмінності, зумовлені специфічністю цього товару. По-перше, у даному разі товаром є не річ, а здатність людини до праці.
По-друге, здатність до праці, на відміну від звичайних товарів, відчужується на строк через ринок праці у формі наймання. По-третє, реальне відчуження здатності здійснюється у процесі праці найманого виробника. По-четверте, корисність робочої сили проявляється в її продуктивній силі, якості, культурному розвитку, сумі інших здатностей. Особливим проявом корисності робочої сили є її вміння приводити в рух і «співпрацювати» з капіталом (засобами виробництва). По-п’яте, вартість товару робоча сила виступає як вартість життєвих засобів, необхідних для нормального відтворення робочої сили індивіда та членів його родини. (крім того, на вартість робочої сили впливають: гранична продуктивність праці, моральний фактор, звичаї і традиції, національні особливості, рівень культури та людяності в суспільстві.)

Основні положення щодо вартості робочої сили і визначення її величини викладені К. Марксом у першому томі «Капіталу» (див.: Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. — Т. 23. — С. 168—170).

Є й інші точки зору щодо вартості робочої сили. Класики політичної економії під товаром розуміли не робочу силу, а саму працю. «Природною ціною праці, — писав Д. Рікардо, — є та, яка необхідна, щоб робітники мали можливість існувати і продовжувати свій рід без збільшення або зменшення їхньої кількості». (Рикардо Д. Начала политической экономии // Классика экономической мысли. — М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. — С. 454).

Дослідження показують, що Рікардо був схильним зводити природну ціну праці (тобто вартість робочої сили) до вартості (ціни) мінімуму засобів існування

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Властивості товару робоча сила:

 1. 4. Робоча сила, її вартість і властивості
 2. Наймана праця і робоча сила як товар
 3. 5.3. Товар і його властивості
 4. Властивості товару та його суперечності
 5. 12. Товар і його властивості. Вартість та ціна. Закон вартості
 6. 19.1. ТРУД И РАБОЧАЯ СИЛА. ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ТОВАРА
 7. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P, и предложение импортного товара QS = -10 + P, где P – цена товара (ден. ед.), то величина импорта составит …
 8. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P и его предложение QS = -10 + Р, где Р - цена товара (ден. ед.), и в результате введения таможенной пошлины цена товара увеличилась на 5 (ден. ед), тогда размер пошлины составит...
 9. Праця і робочий день
 10. Платежи и сборы, взимаемые при пересечении товаром границы, увеличивающие стоимость ввозимого товара, кроме таможенной пошлины, называются …
 11. Разовое разрешение на импорт или экспорт товара с указанием количества товара, стоимости, страны происхождения, фирмы-экспортера, срока действия лицензии, называется…
 12. 1.6. ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
 13. 6.1. Характерні прикмети і властивості підприємства як виробничої системи
 14. 10. ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ СВОЙСТВ ТОВАРА И СТОИМОСТИ
 15. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P, а его предложение QS = -10 + P, где P – цена товара (ден. ед.), то при введении таможенной пошлины в размере 2 (ден. ед.), цена внутри страны составит (ден.ед.) …
 16. Рынок товаров (Рынок сырья и с/х продукции. Рынок промышленных товаров)
 17. РАЗДЕЛЯЮЩАЯ СИЛА НЕОБИТАЕМЫХ ЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ
 18. Нечистая сила