<<
>>

Вмінені витрати

Другий висновок, який можна зробити, аналізуючи дані табл. 2.2 та графіка на рис. 2.2, полягає в тому, що існують так звані вмінені витрати виробництва. Так, виробляючи 5 млрд одиниць споживчих благ, ми відмовляємось повністю від виробництва інвестиційних ресурсів, і навпаки, відмовившись від виробництва споживчих благ, можна виготовити 15 млн одиниць інвестиційних ресурсів.
Вмінені витрати характеризують трансформацію одного продукту в інший. Кількість інших продуктів, від якої слід відмовитись, щоб одержати певну кількість якогось іншого продукту, називається вміненими витратами цього продукту. У нашому прикладі 1 млрд одиниць споживчих благ, від яких треба відмовитись, щоб одержати 5 млн одиниць інвестиційних ресурсів, є їх вміненими витратами.

З даних таблиці і графіка можна зробити і третій висновок про те, що діє закон зростаючих вмінених витрат. Так, пересуваючись у таблиці від альтернативи А до В, ми бачимо, що виробництво 1 млрд одиниць споживчих благ потребує відмовитись лише від виробництва 1 млн одиниць інвестиційних ресурсів. Однак у міру руху від альтернативи В до С, від С до D і т. д. відкривається важливий економічний принцип. У процесі руху від альтернативи А до альтернативи F кількість інвестиційних ресурсів, від яких суспільство змушене відмовитися, щоб одержати нову кількість споживчих благ, зростає. Це вказує на те, що альтернативні комбінації за даних ресурсів пов’язані з дією закону зростання вмінених витрат. Це такий закон, з яким суспільство повинно рахуватися, організуючи випуск потрібної продукції.

Табл. 2.2 і графік на рис. 2.2 продемонстрували масштаби виробництва інвестиційних ресурсів і споживчих благ за повного використання наявного виробничого потенціалу суспільства.

Проте на практиці між виробничим потенціалом суспільства і рівнем його фактичного використання є різниця, яка полягає в тому, що люди з тих чи інших причин не повністю використовують наявні виробничі ресурси, наприклад, через низьку дисципліну праці, недосконале економічне законодавство, розбалансованість виробничих ресурсів і т. п.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Вмінені витрати:

 1. Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
 2. Витрати на споживання
 3. Постійні і змінні витрати
 4. Валові, середні і постійні витрати
 5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
 6. 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
 7. 11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств
 8. Сутність витрат виробництва та їх види
 9. 7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
 10. 10. Зростаючі витрати. Закони спадної віддачі і зростаючої дохідності
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання