<<
>>

Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи

Потрібно зазначити, що в умовах інфляції гроші поступово припиняють виконувати таку свою функцію, як засіб збереження вартості. А це призводить до того, що їх все більш неохоче починають брати і в обмін на свій товар, намагаючись якомога швидше їх позбутись, і все менше роблять заощаджень у грошовій формі.
Через це нормальне життя суспільства, в якому обмін уже став нормою, починає порушуватись, що викликає потребу в стабілізації купівельної спроможності грошової одиниці. До цієї мети йдуть кількома шляхами. Перший — обмеження емісії грошей (емісія — це випуск в обіг додаткової кількості грошей). Крім того, можуть здійснюватися заходи щодо стимулювання зростання суспільного продукту. Наслідком цього також стає зменшення темпів інфляції та стабілізація купівельної спроможності грошей. Зменшуватиме темпи інфляції і зростання довіри до національної грошової одиниці. У такому разі населення вже не буде намагатись якомога швидше позбутись цієї грошової одиниці. Остання знову зможе виконувати функцію засобу збереження вартості, що приведе і до зростання грошових заощаджень.

Одним із засобів відновлення довіри до національної грошової одиниці є грошові реформи. Вони крім усього іншого можуть допомогти й у вирішенні завдання щодо зменшення вже наявної в обігу грошової маси. Грошова реформа — це перебудова державою наявної в країні грошової системи. При цьому грошові реформи можуть переслідувати не тільки вузькі цілі стабілізації грошової одиниці, а й більш широкі — загальної перебудови чинної в країні системи грошово-кредитних відносин.

Розрізняють три основних види грошових реформ: формальну, деномінаційну та конфіскаційну. Формальна грошова реформа зводиться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує. Деномінаційна полягає в тому, що разом зі зміною зразка купюри відбувається зміна існуючого масштабу цін (зменшення кількості нулів на купюрах). Конфіскаційна грошова реформа полягає в безоплатному вилученні державою частини грошей суб’єктів економіки.

Проте потрібно пам’ятати, що проведення грошових реформ — це досить серйозне потрясіння для всіх суб’єктів економіки, а тому їх здійснення має бути максимально зрозумілим і виваженим

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи:

 1. 6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
 2. 4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності
 3. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база
 4. Особливості проведення грошової реформи в україні
 5. 5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 6. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 7. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 8. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні
 9. Грошові реформи
 10. ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
 11. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 12. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ