<<
>>

Закон спадної корисності

Падіння граничної корисності в міру споживання людиною додаткових одиниць певного продукту прийнято називати законом спадної корисності.

Закон спадної граничної корисності має велике значення як для організації виробництва того чи іншого товару, так і в споживацькій поведінці людей.

Уявлення про спадну граничну корисність лежить в основі пояснення закону попиту, має ключову роль в усвідомленні того, яким чином споживачам належить розподіляти свої грошові доходи між різними товарами і послугами, які вони бажають купити.

Теорія граничної корисності пов’язує корисність кожної речі з її запасами, тобто з таким явищем, як рідкість. Так, об’єктивно корисність перлів незначна порівняно, наприклад, з корисністю хліба, проте, гранична корисність перших значно вища за корисність хліба. Теорія граничної корисності дає пояснення і тому, досить дивовижному на перший погляд факту, що об’єктивно малокорисні речі мають дуже високу граничну кориcність, речі ж значно корисніші (хліб, залізо) мають граничну корисність більш низьку, а повітря зовсім не має граничної корисності. Справа в тому, що перли, золото тощо є в такій обмеженій кількості, що потреба в них задовольняється лише незначною мірою і гранична корисність їх стоїть відносно високо. Між тим, і це стосується добробуту людини, хліба, солі, картоплі, води та іншого, у нас є така кількість, що задоволення відповідних потреб у цих важливих продуктах здійснюється на рівні, близькому до повного насичення ними, а тому додаткове володіння окремим екземпляром або невеликою кількістю даного роду благ дає людині незначний або ніякий приріст добробуту

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Закон спадної корисності:

 1. 2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
 2. Закон спадної віддачі
 3. 10. Зростаючі витрати. Закони спадної віддачі і зростаючої дохідності
 4. Сутність граничної корисності
 5. Максимізація граничної корисності
 6. Фактори визначення корисності
 7. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей отдачи
 8. 1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
 9. Экономические законы и принципы
 10. 1.3. Основні закони управління
 11. 20. Законы кредитных отношений
 12. Закон о СМИ
 13. 10.2. Законы кредита
 14. 1.4 Закон экспансии
 15. 1.4 Закон экспансии
 16. Функции и законы кредита