<<
>>

Закон зростання потреб

Потреби людей не є постійними. Вони — продукт розвитку суспільства. Їх характер, структура і способи задоволення залежить від досягнутого рівня продуктивних сил, ступеня розвитку культури і науки, соціально-економічного ладу.
У кожному суспільстві діє закон зростання потреб. Його суть полягає в тому, що в міру розвитку суспільного виробництва, а разом з тим і людини як особистості та продуктивної сили, відбувається поступове зростання її потреб. Цей закон характеризує взаємодію потреб і виробництва у процесі розвитку, коли

… П? > В? > П? > В? …,

тобто зрослі потреби П? (П? = П + ?П) стимулюють зростання виробництва В?, збільшення якого веде до зростання потреб П?, а це є причиною подальшого зростання виробництва В?. Такий процес є безперервним (…), оскільки потреби людини є безмежними.

Розкривши суть закону зростання потреб, слід показати форми його прояву. Цей закон знаходить свій прояв у двох головних формах: у зростанні особистих потреб і зростанні виробничих потреб. Особисті потреби задовольняються за рахунок предметів і послуг особистого споживання. Залежно від форм задоволення ці потреби поділяються на індивідуальні та спільні. Перші задовольняються шляхом індивідуального споживання предметів і послуг кожним членом суспільства окремо (їжа, одяг та ін.) або в рамках сім’ї (загальні для сім’ї житло, предмети культурно-побутового призначення та ін.), а інші — шляхом спільного споживання (послуги освіти, охорони здоров’я та ін.).

Другою формою прояву даного закону є зростання виробничих потреб, тобто загальних потреб членів суспільства в засобах виробництва, які є матеріальною основою розширення масштабів виробництва матеріальних благ і послуг для задоволення зростаючих особистих потреб.

Особливо інтенсивне зростання та оновлення потреб від- бувається за умов науково-технічної революції, що породжує потреби, яких раніше не було, у багатьох найновіших предметах споживання і засобах виробництва. Так, в останні десятиліття виникли потреби в кольорових телевізорах, персональних комп’ютерах, відеомагнітофонах і багатьох інших предметах споживання

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Закон зростання потреб:

 1. 2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
 2. Механізм дії закону зростання потреб
 3. Безмежність потреб
 4. Економічні потреби, їх сутність і структура
 5. Сприяння освіті осіб з особливими потребами
 6. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей отдачи
 7. Вашингтону потребуется терпение
 8. 2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
 9. Моделі економічного зростання
 10. Показники економічного зростання
 11. 18.2. Теорії і моделі економічного зростання
 12. Зміст і типи економічного зростання
 13. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
 14. Зростання народжуваності
 15. 5. Економічне зростання, його типи та фактори
 16. Проблема лімітів зростання у відкритій економіці