<<
>>

Банківські операції, їх економічна характеристика і класифікація

Комерційні банки виступають посередниками між тими клієнтами, які мають тимчасово вільні кошти, і тими, які цих коштів потребують. Мотивом такого посередництва є отримання банківського прибутку.

Як показує практика, для успішної роботи банки не можуть використовувати тільки власний капітал, тому основну частку повинен становити позичений капітал (кошти).

В залежності від економічного змісту всі операції комерційних банків поділяють на:

— пасивні операції. Вони забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому для забезпечення своєї діяльності та ліквідності, отримання доходу за рахунок проведення активних операцій. До них відносять: залучення коштів на банківські рахунки (поточні, депозитні), недепозитне залучення коштів (одержання кредитів на міжбанківському ринку, випуск банківських векселів, облігацій та інших зобов'язань);

— активні операції. Це розміщення банками власних і залучених коштів із метою отримання прибутку і забезпечення своєї ліквідності. Вони тісно пов'язані з пасивними операціями. До них належать: операції по видачі кредитів, операції з цінними паперами, формування касових залишків і резервів, формування інших активів;

— банківські послуги. Банківський портфель ділиться на 2 групи: короткострокові цінні папери (для забезпечення ліквідності) та середньо- і довгострокові цінні папери (сприяють підвищенню якості балансу комерційних банків) — їх називають інвестиційними операціями.

Характерною рисою здійснення банківських послуг є те, що для їх виконання банку не потрібні додаткові ресурси. Банківські послуги умовно можна об’єднати в такі групи: гарантійні, посередницькі, консультаційні, трастові (довірчі).

НБУ видає ліцензію банкам на здійснення таких операцій:

— касове обслуговування клієнтів;

— перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація;

— відповідальне збереження цінностей клієнтів;

— ведення рахунків клієнтів у грошовій одиниці України;

— ведення рахунків банків-кореспондентів;

— проведення операцій по касовому обслуговуванню державного бюджету і ведення бюджетних рахунків;

— проведення операцій по касовому обслуговуванню місцевого бюджету і ведення його рахунків;

— видача і одержання міжбанківських кредитів;

— кредитування юридичних і фізичних осіб, фінансовий лізинг;

— факторинг;

— вкладення коштів у статутні фонди інших юр.

осіб;

— залучення депозитів юр. і фіз. осіб;

— емісія цінних паперів;

— ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті;

— неторгові операції з валютними цінностями;

— ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті;

— відкриття кореспондентських рахунків в іноземних банках;

— залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;

— операції з банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародному ринку;

— фінансування капітальних вкладень;

— видача поручительств, гарантій, інших зобов'язань;

— купівля-продаж цінних паперів і операції з ними, а також державних цінних паперів;

— керування коштами і цінними паперами за дорученням клієнтів.

<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківські операції. 2013

Еще по теме Банківські операції, їх економічна характеристика і класифікація:

 1. 14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
 2. Контрольна работа. Банківські операції, 2013
 3. Контрольна робота. Банківські операції, 2009
 4. Контрольная работа. Банківські операції, 2012
 5. Класифікація економічних систем та її критерії
 6. Економічна суть офшорів та їх класифікація
 7. Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків
 8. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем
 9. 15. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу
 10. 29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем
 11. Банківські послуги
 12. 12.7. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
 13. Банківські інститути
 14. 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 15. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 16. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика