<<
>>

Кредити під заставу векселів

Надання банком кредитів під заставу векселів здійснюється на загальних принципах банківського кредиту.

Прийняття векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем-позичальником договору застави, в якому встановлюється місце зберігання заставлених векселів.

В заставу приймається векселі, строк платежу за якими є більш віддаленим у часі, ніж термін дії позики.

Вексель може бути переданий у заставу згідно з відповідним договором шляхом:

1. здійснення заставного індосаменту і передавання його заставотримачеві;

2. здійснення іменного індосаменту на користь заставотримача;

3. здійснення іменного чи бланкового індосаменту і передавання векселя заставотримачеві;

4. простого передавання векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори;

5. простого передавання векселя на зберігання заставотримачеві без вчинення на його користь будь-якого індосаменту.

Векселі подаються пред'явником у заставу з реєстром векселів в якому векселі розташовуються у порядку настання строків платежу, починаючи з найближчого. Після прийняття банком позитивного рішення про прийняття в заставу всіх або окремих векселів визначається оціночна вартість кожного векселя і суму кредиту, що надається, а з позичальником укладається договір застави.

Договір надання кредиту під заставу векселів може містити положення, що стосуються специфіки застави, зокрема такі:

— право банку при потребі звертати на погашення боргу суми, що надходить в оплату прийнятих у заставу векселів;

— право банку дозволити позичальнику за його ініціативою замінювати одні векселі до строку їх оплати іншими.

Звернення банком щодо стягнення на заставлені векселі може бути здійснене шляхом:

1. Пред'явлення векселя до платежу зобов'язаній особі, якщо вексель одержаний за заставним або передавальним індосаментом;

2. Продажу, якщо вексель одержаний за передавальним індосаментом.

<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківські операції. 2013

Еще по теме Кредити під заставу векселів:

 1. КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТУ КНИГУ РАБОТАТЬ?
 2. Українські землі під владою Польщі та Литви
 3. 4. Загальні критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання під час підсумкового контролю
 4. 12.6. Требования к обслуживанию кредитов с переменной ставкой процента и индексируемых кредитов
 5. Методологические основы анализа функции кредита. Законы кредита
 6. Економічні межі кредиту. Взаємозв'язок кредиту і грошей
 7. Банковская форма кредита и его особенности. Виды кредитов
 8. 10.1. Необходимость, сущность и функции кредита. Роль ссудного капитала в формировании кредита
 9. Кредит. Кредитная сделка. Стадии движения кредита
 10. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 11. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 12. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы
 13. 19. Функции и законы кредита. Необходимость кредита
 14. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту
 15. Кредит, його функції і форми
 16. 37. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ В РФ