<<
>>

Перелік використаних джерел

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.

2. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.

3. Андреєв. А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні. // Банківська справа. – 1999 - № 4, с. 85

4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

5. Вовчак. О.Д. Роль банків в економіці України. // Фінанси України. – 1999 - № 10, с. 96-112.

6. Гуцал І. Банківська система України. //Банківська справа. – 1998 - № 2, с. 16-18.

7. Заруба О., Шиллер Р. Фінансова стійквсть комерційних банків : способи визначення. // Вісник НБУ, №7, 1997, с.33.

8. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку : проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.

9. Раєвський К. Деякі аспекти фінансового аналізу комерційних банків України (в тому числі і із залученням іноземного капіталу). // Вісник НБУ, №1, 1997, с.27-40.

10. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.

11. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке.-М.: ИНФРА-М, 1995.

12. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.

<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківська справа. 2014

Еще по теме Перелік використаних джерел:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. 5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії
 3. Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
 4. Джерела особистих доходів
 5. Доходи домогосподарств та їх джерела
 6. Джерела подолання глобальних проблем
 7. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 8. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
 9. 2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні
 10. 4.7.4. Використання переваг членства в СОТ
 11. 16.3. Використання інформації в основних функціях менеджменту
 12. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я
 13. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 14. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 15. Множинність використання офшорних зон
 16. 3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання
 17. Використання потенціалу України із розширення середньо технологічних виробництв