<<
>>

Практичне завдання № 3

Здійснити аналіз структури залучених коштів комерційного банку за даними бухгалтерського балансу на 31 грудня звітного року.

Зробити висновки щодо ефективності діяльності банку із залученням коштів у банківські ресурси.

Види залучених коштів Сума, тис.грн. Структура, %
Кошти на поточних рахунках суб’єктів господарювання 25863,73 22,42
Кошти держбюджету 136,27 0,12
Розрахунки за придбані об’єкти приватизації 250,00 0,22
Міжбанківський кредит 19633,29 17,02
Кошти клієнтів у ВКВ 9043,84 7,84
Депозити юридичних осіб 37519,67 32,53
Депозити громадян 22050,13 19,12
Інші кредитори 843,81 0,73
Усього залучених коштів 115340,74 100,00

Найбільш ефективним є депозитні вклади юридичних осіб та кошти на поточних рахунках суб’єктів господарювання.

<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківські операції. 2013

Еще по теме Практичне завдання № 3:

 1. 3.12.1 Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя
 2. Індивідуальне завдання №1
 3. Індивідуальне завдання № 2
 4. Індивідуальне завдання № 3
 5. Індивідуальне завдання № 4
 6. Індивідуальне завдання № 5
 7. Індивідуальне завдання № 6
 8. Індивідуальне завдання № 7
 9. Індивідуальне завдання № 8
 10. Індивідуальне завдання № 9
 11. Індивідуальна завдання № 10
 12. Індивідуальне завдання № 11
 13. Індивідуальне завдання № 12