<<
>>

Врахування і перерахування векселів

Векселі подаються пред'явником до врахування з реєстром векселів, в якому векселі розташовуються у порядку настання строків платежу, починаючи з найближчого. Після прийняття банком позитивного рішення про врахування всіх або окремих векселів встановлюється сума дисконту та інших утримань з клієнта за кожним векселем.

Невраховані векселі повертаються пред'явнику під розписку.

Кредит у формі врахування векселів надається шляхом:

— перерахування коштів на поточний рахунок пред'явника;

— оплати кредиторської заборгованості пред'явника за умови подання відповідних документів.

Розрізняють такі види врахування векселів:

• Безоборотне врахування.

Пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб шляхом передавання банку векселя пред'явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий, або на пред'явника. Використовується в разі врахування короткострокових векселів при безумовній впевненості в кредитоспроможності платника за векселем.

• Врахування з реверсом.

Пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати або при настанні певних обставин.

Використовується в разі врахування довгострокових векселів при ймовірності підвищення процентних ставок на ринку та при сумнівах у кредитоспроможності платника за векселем.

<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківські операції. 2013

Еще по теме Врахування і перерахування векселів:

 1. Контрольна работа. Банківські операції, 2013
 2. Завдання для перевірки знань
 3. План семінарських занять
 4. 5.1.1. Становлення громадянського суспільства
 5. Партиципаторні теорії демократії (демократія участі)
 6. 3.6. Політичні партії
 7. Операції банку з векселем
 8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів
 9. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.
 10. 12.6. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
 11. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 12. Тема 2: Історія світової політичної думки
 13. 10.2.2. Мікрорівень. Прогнозування розвитку підприємств
 14. Короткі висновки
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 17. 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 18. Вексельний обіг в Україні
 19. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.