<<
>>

Задача

Клієнт американського банку знає, що йому необхідні через три місяці позичити євро терміном на 6 місяців. Його турбує, що відсоткова ставка євро може стати вищою через три місяці, і він хоче зафіксувати ставку євро сьогодні.

Запропонуйте: Способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички євро уже сьогодні.

Розв'язання:

Модель прогнозування фінансової неспроможності, розроблена американським економістом Е. Альманом, має також назву "розрахунок 2г показника" і є класичною у своїй сфері, оскільки включена до більшості підручників, присвячених фінансовому прогнозуванню та оцінці кредитоспроможності підприємств. Побудована Альтманом багатофакторна дискримінанта функція має такий вигляд:

2= 0,012Х1 + 0,014Х2+ 0,033Х3 + 0,006X4 + 0,999Х5,

де 2 – залежна змінна (інтегральний показник фінансового стану підприємства);

Х1, Х2..., Хр – незалежні змінні (показники) дискримінантної моделі.

Як бачимо, це п'ятифакторна модель, де факторами виступають окремі показники фінансового стану підприємства. Адаптовані до вітчизняних стандартів фінансової звітності окремі змінні дискримінантної функції мають такий вигляд:

Х1 – Робочий капітал / Валюта балансу;

Х2 – Сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / Валюта балансу;

Х3 – Звичайний прибуток до оподаткування + Проценти за кредит / Валюта балансу;

Х4 – Ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпоративних прав) / Позичковий капітал;

Х5 – Чиста виручка від реалізації продукції / Валюта балансу.

<< | >>
Источник: Контрольная работа. Банківські операції. 2012

Еще по теме Задача:

 1. Задачи. Задачи по международной экономике, 2011
 2. 19. По мнению Д. Рикардо, главная задача экономической науки – определить законы, управляющие распределением продукта между основными классами. Как решал Рикардо эту задачу?
 3. ЗАДАЧИ
 4. ЗАДАЧИ
 5. 2. Решить задачу
 6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
 7. Задача 1.
 8. Задача 2.
 9. Задача 3.
 10. Задача 4.
 11. Задача 5.
 12. Задача 6.
 13. Задача 7.
 14. Задача 8.
 15. Задача 9.
 16. Задача 10.
 17. Задача 11.
 18. 3. Задачи управления персоналом