<<
>>

Банківські інститути

20 березня 1991р. Верховна Рада прийняла Закон " Про банки і банків­ську діяльність", відповідно до якого на базі Української республіканської контори Державного банку СРСР утворено Національний банк України.

У роки незалежності України було не тільки реформовано, але й створено нову банківську систему. Зазначимо, що банківська система пройшла досить складний шлях свого розвитку, після СРСР можна поділити на декілька етапів (табл. 9.4.).

Таблиця 9.4.

Етапи формування сучасної банківської системи України.

Етапи Основні характеристики
І етап

1991-1992 pp.

20 березня 1991р. Верховна Рада України прийняла перший Закон ”Про банки і банківську діяльність”, за яким на базі Української республіканської контори Державного банку СРСР створено Національний банк України.

Із жовтня 1991 р. Національний банк починає перереєстрацію комерційних банків України, що були зареєстровані ще Держбанком СРСР. Державні банки ”Промінвестбанк”, ''Агропромбанк”, ”Укрсоцбанк” акціонуються, а точніше приватизуються персоналом банків та великими клієнтами.

II етап

1992-1993 pp.

Виникають банки 'нової хвилі”. Виникає низка комерційних банків 'Аваль”, ”Інко”, 'Відродження” та інші. На кінець 1992 р. в Україні у реєстрі НБУ зафіксовано 133 банки, ліквідовано 3 банки. На кінець1993 р. у книзі реєстрації вже 21 банк, ліквідовано протягом цього року ще 6 банків.
IIІ етап 1994-1996 pp. Активізується робота Національного банку з побудови чіткої системи регулювання діяльності комерційних банків.

Діяльність комерційних банків збіглася з періодом призупинення інфляційних процесів, які були основним джерелом існування цілої низки комерційних банків.

Ці банки не були готові до більш жорсткого контролю з боку НБУ. Багато банків у цей період ліквідовано: в 1994 р. стали банкрутами та ліквідовано 11 банків; у 1995 р. - 20 банків банкрутів, серед яких були найбільш комерційні банки -”Інко”, ''Відродження”, "Економбанк”, ”Лісбанк”; у 1996 р. явними банкрутами стали 45 банків, а ще 60 опинилося у стані прихованого банкрутства.

На кредитно-фінансовому ринку України починають працювати інозем­ні банки та їхні зареєстровані підприємства (всього їх було зареєстровано 14). З'являються 5 нових українських комерційних банків.

Відбулася зміна власників багатьох комерційних банків та окремих філій шляхом продажу та перерозподілу. Таких змін зазнало близько 70 банків.

IV етап

1996-2000 pp.

Стабілізація та впровадження національної валюти - гривні. Посилення контролю за діяльністю банків з боку Національного банку України.
V етап

розпочався з 2000 р.

Прийняття нового Закону України ”Про банки і банківську діяльність” та Закону України ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”.

Г оловна стратегічна мета комерційних банків полягає у проведенні комплексу управлінських, технологічних та технічних перетворень для забезпечення умов розвитку банку як стабільного фінансового інституту, здатного зайняти лідируючі позиції на ринку фінансових послуг.

За станом на 1 січня 2003р. до Державного реєстру банків України було внесено 182 банки.

Протягом 2004 року кількість банків, включених до Державного реєстру, зросла із 179 до 182 чинних (які мають ліцензію на здійснення банківських операцій) - з 58 до 160. Кількість банків з іноземним капіталом протягом року залишається незмінною. Усього їх 19, зі 100- відсотковим іноземним капіталом. 132 банки - це акціонерні

281

товариства (92-відкриті, з них 2 банки-державні, 40 товариств - закриті), 28-товариства з обмеженою відповідальністю.

Упродовж 2004 року з Державного реєстру було включено 4 банки (впродовж 2003року-8). Із них: три - у зв'язку із закінченням процедури ліквідації, один - унаслідок реорганізації. Прийнято рішення про ліквідацію трьох банків (АКБ "Росток-банк", акціонерний банк "Кредісвісс фьорст Бостон - Україна", АК "Алонж". Зареєстровано 7 нових банків (за 2003 рік-5).

Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації, не змінилася, їх нині - 20. З метою оптимізації інвестиційної структури та зменшення кількості діяльності скорочено на 17 одиниць філійну банківську мережу.

Зберігається тенденція до зменшення кількості зареєстрованих пунктів обміну валют (за рік - на 29,9%): агентських - на 608 одиниць, банківських - на 475 одиниць. Такі зміни обумовлені підвищенням вимог щодо здійснення банками валюто обмінних операцій, передбачених постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502.

За розміром активів українські банки поділяються на чотири групи:

до І (активи банку перевищують 2,5 млрд. грн.) входять 10 банків (6,3% загальної кількості діючих банків);

до II (активи - понад 1,3 млрд. грн.) - 14 (8,8%);

до III (активи - понад 0,4 млрд. грн.) - 31 (19,4%);

до IV (активи - менше 0,4 млрд. грн.) - 105 банків (65,6%).

Тривають процеси концентрації активів, кредитних портфелів у банках

І та II груп. Саме ці банківські установи мають найбільші можливості кредитувати великі проекти й відіграють ключову роль у соціально- економічному розвитку Україні!. Частка активів банків І та II груп порівняно з початком року збільшилася із 70,9 до 71,3%; III і IV — зменшилася з 29,1 до 28,7 %.

Банківська система України, незважаючи на труднощі, обумовлені політичною ситуацією в державі, посилення нестабільності валютного, фінансового ринків, протягом 2004 року розвивалася динамічніше, ніж інші сектори економки й залишилася найбільшим сегментом фінансового ринку країни.

Темпи зростання активно-пасивних операцій утричі перевищували темпи економічного зростання в країні у цілому.

Так, за 2004 рік обсяги активів банків збільшилися на 34,1 % (за 2003 рік - на 5,7 %), кредитного . портфеля - на 32,3 (57.1), зобов'язань - на 32,7 (62.0), а ВВП - на 12,0% (9,6%).

Таблиця 9.5.

Структура активів, кредитного портфеля, капіталу, депозитів юридичних та фізичних осіб у розрізі груп банків [ІЗ].

bgcolor=white>17,7
Групи

банків

Загальні

активи

Кредитний

портфель

Капітал Вклади

населення

Кошти

юридичних

осіб

0101

2004

0101

2005

0101

2004

0101

2005

0101

2004

0101

2005

0101

2004

0101

2005

0101

2004

0101

2005

1 54,2 53,6 53,4 53,5 39,0 41,6 62,7 60,5 57,8 55,4
II 16,7 17,7 17,3 15,1 16,6 15,4 16,0 14,3 19,0
III 16,9 16,1 17,4 16,3 19,5 16,8 12,3 12,7 17,9 15,2
IV 12,2 12,6 11,9 12,5 26,4 25,0 9,6 10,8 10,0 10,4

Водночас слід зазначити, що, порівняно з попереднім роком у 2004­му послабилася інтенсивність динаміки зростання, а збільшення обсягів активно-пасивних операцій було нерівномірним.

Так, за перші три квартали обсяги діяльності банків зростали (активи збільшилися на 34,1%, зобов'язання - на 36,1 %), а у четвертому (в умовах політичної нестабільності) - зменшилися (активи - на 0,1%; зобов'язання - на 2,5%). Обсяги ж капіталу на 8,1% зросли, що дало змогу знизити фінансову напругу в банках, а також забезпечити незначне зростання обсягів кредитування (на 0,2%).

Позитивна тенденція зростання обсягів активно-пасивних операцій загалом сприяла підвищенню функціональної ролі банків у розвитку економіки, про що свідчить співвідношення основних показників розвитку банківського сектора та ВВП. За рік, що минув, відношення активів до ВВП збільшилося з 40,0 до 41,4%, кредитного портфеля до ВВП – із 27.8 до 28,4%, зобов'язань - із 33,1 до 33,9%; капіталу - з 5,0 до 5,3%.

Серед інших позитивних тенденцій, які проявилися у діяльності банків у 2004 році, слід виділити такі:

вперше за останні роки капітал банків зростав вищими темпами, ніж обсяги їхньої діяльності. Регулятивний капітал збільшився на 37,0% (за 2003 ріп - на 31,4%), тоді як активи - на 34,1% (55,7%). Це дало банкам змогу подолати негативну тенденцію до зниження адекватності регулятивного капіталу. Порівняно з початком року відповідний норматив у цілому в системі зріс із 15,11 до 16,81 %;

поліпшилися результативні показники діяльності банків, підвищився рівень її рентабельності. Порівняно з 2003 роком прибуток банківських установ збільшився в 1,5 раза, що і стало одним із важливих чинників зростання їх капіталу та підвищення рентабельності діяльності. Рентабельність активів зросла з 1,04 до 1,07 %, капіталу - із 7,61 до 8,43%;

> посилилася роль коштів суб'єктів господарювання у форму­ванні ресурсної бази банків, чому сприяло підвищення в умовах економічного зростання кон’юнктурної активності підприємств. Частка коштів суб'єктів господарювання в зобов'язаннях збільшилася з 32,0 до 34,6 %, а темпи їх приросту перевищили аналогічні показники попереднього року.

Незважаючи на певні позитивні зміни, все ж проблеми оптимізації кількісної структури банків, створення спеціалізованих банківських установ, об'єднань, усунення територіальних диспропорцій залишаються актуальними й надалі.

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Банківські інститути:

  1. Контрольна работа. Банківські операції, 2013
  2. Банківські послуги
  3. 12.7. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
  4. Контрольна робота. Банківські операції, 2009
  5. Контрольная работа. Банківські операції, 2012
  6. Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
  7. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
  8. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
  9. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
  10. Тема: Політична система суспільства, її інститути