<<
>>

ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу суспільного виробництва складає ри­нкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, супроводжувало товарне виробництво на всьому істо­ричному шляху його розвитку, але з особливою часто­тою і негативними наслідками для економіки інфляція стала проявлятися у XX столітті, коли країни перейшли до паперово-грошових систем.

Інфляція як явище охоп­лює практично всі напрямки і сфери виробництва і мо­же призводити до дуже гострої соціальної напруженості у суспільстві. Прикладом є Німеччина початку 20-х ро­ків, Югославія — в кінці 80-х років, Україна — на поча­тку 90-х років минулого століття. Водночас значна за своїми масштабами інфляція підриває економічні пози­ції держави, ослаблює її роль у світовому поділі праці.

Проте в останні десятиліття в розвинутих країнах капіталізму вдалося розробити систему заходів держа­вного регулювання, яка, не усуваючи самого явища, все ж дозволяє стримувати інфляційні процеси і пев­ною мірою управляти ними.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ:

 1. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 2. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 3. ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
 4. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 5. 6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
 6. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
 7. Грошові реформи
 8. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи
 9. Інфляція та її види і форми
 10. 36. Денежная реформа 1922-1924 гг.: второй этап - выпуск казначейских билетов.Результаты реформы
 11. Інфляція в Україні та її особливості
 12. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 13. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 14. ТЕМА 4. Грошові системи
 15. ГРОШІ І ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 16. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 17. ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
 18. Грошові агрегати М0, М1, М2, М3
 19. Паперово-грошові системи