<<
>>

ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Після вивчення цього розділу Ви зможе-те:
• зрозуміти сутність, форми прояву та способи ви-міру інфляції;
• ознайомитися з науковими дискусіями щодо причин інфляції;
• пізнати механізм впливу інфляції на реальну еко-номіку, її економічні та соціальні наслідки;
• засвоїти завдання та механізм державного регу-лювання інфляції;
• ознайомитися з основними особливостями ін-фляційного процесу в Україні в перехідний період;
• зрозуміти сутність, завдання та види грошових реформ;
• визначити особливості проведення грошової ре-форми в Україні
<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ:

 1. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 2. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 3. ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
 4. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 5. 6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
 6. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
 7. Грошові реформи
 8. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи
 9. Інфляція та її види і форми
 10. 36. Денежная реформа 1922-1924 гг.: второй этап - выпуск казначейских билетов.Результаты реформы
 11. Інфляція в Україні та її особливості
 12. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 13. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 14. ТЕМА 4. Грошові системи