<<
>>

Історичні аспекти походження гривні

У різні історичні періоди слово "гривня" означало мідяну монету у дві з половиною копійки, згодом - у три, і, нарешті, назву "гривеник" дістала у народі срібна монета вартістю у десять копійок (зберігалася ця традиція, як відомо, і за радянських часів).

Водночас із назвою "гривеник" у народі зберігалася й запозичена з польської мови назва "злотий", яка перейшла на срібну монету у п'ятнадцять копійок. Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість якого дорівнювала 17.424 долі щирого золота (1 доля дорівнює 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було видрукувано перший грошовий знак Української Народної Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут. Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського барокко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба(родового знаку князя Володимира Великого) та самостріла (герба Київського магістрату XVI-XVIII століть). Напис "100 карбованців" подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України - українською, російською, польською та єврей­ською (івритом). З випуском нарбутівської стокарбованцевої купюри пов'язаний вибір тризуба як державного герба України. Георгій Нарбут, проектуючи ескіз купюри у 100 карбованців, звернув увагу на тризуб як знак, характерний для найдавніших національних грошей України - злотників та срібняків князя Володимира, і вмонтував його до композиції ескізу. Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. Тризуб тут виступав як алегорія українського державотворення ще від часів Володимира Великого, що також мало глибоко патріотичний зміст.
Після введення купюри в обіг майже одразу ж було зафіксовано випадки її фальшування.

День 18 березня 1918р. ознаменувався подією великого державного значення, Центральна Рада прийняла важливий документ, що мав непересічне значення для всієї фінансової системи України Закон "Про грошову одиницю, биття монети та друк Державний Кредитних Білетів." Закон проголошував, що віднині за грошову одиницю в країні прийнято гривню, що має містити 8,712 долі щирого золота й поділятися на 1000 шагів. Дві гривні відповідали одному карбованцю емісії 1917р., а відтак, у державі паралельно вводиться в обіг і існували одночасно дві валютні одиниці з різною назвою.

Протягом 1918 року в Берліні було видрукувано грошові знаки у 2,10, 100, 500,1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським). Спільними для знаків всіх номіналів гривні мали бути написи на реверсі те, що білети забезпечуються всім державним майном республіки, обер­таються нарівні з золотою монетою, а також про покарання за фальшу­вання знаків - позбавлення прав і каторгою. Ескіз першої купюри, оздобленої досить простим геометричним орнаментом, виконав Василь Кричевський, трьох наступних - Георгій Нарбут. Гривневі купюри Нарбута, як і попередня, відзначалися вишуканим оформленням. Так, в ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти українських книжкових гравюр XVII століття, 100-гривневої- зображення робітника з молотом та селянки з серпом на тлі розкішного вінка з квітів і плодів, 500-гривневої - свою улюблену алегорію "Молода Україна" у вигляді опроміненої дівочої голівки у вінку. Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши, до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 200 шагів. Було виготовлено ескізи купюр у 10,25, 50,100,250 та 1000 карбованців. З цих купюр Георгієві Нарбутові, який очолив утворену при гетьмані "Експедицію з заготовлення державних паперів", належав ескіз лише 100-карбованцевого знаку, де він використав портрет Богдана Хмельницького, індустріальні мотиви (композицію з ремісничих інструментів) та створений ним самим проект герба Української Держави зі сполученням символів "тризуб" та "козак з мушкетом".

Ескізи інших купюр, що не визначалися високим художнім рівнем і виглядали досить еклектично, виготовили І.Золотов, І. Мозалевський, А.Богомазов та інші графіки. Хронологія введення грошових знаків УНР та Української Держави в обіг була такою: 5 січня 1918 року -100 карбованців (ескіз Г.Нарбута); 6 квітня 1918 року - 25 та 50 карбованців (ескізи О.Красовського); Пжовтня 1918року-10,100 та 500 гривень (ескізи Г.Нарбута); жовтень 1918 року - 1000 та 2000 гривень (ескізи О.Мозолевського); серпень 1919 року- Юта 1000 карбованців (ескізи Золотова), 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута) та 250 карбованців (ескіз Б.Романовського); жовтень 1919 року - 25 карбованців (ескіз А.Приходька).

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню. "Більшовицькі тисячки" запроваджені Раднаркомом на землях Радянської України, мали мізерний курс (1 золотий карбованець дорівнював 5457000000 радянських карбованців). Це становище спричинилося до проведення у 1922-1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало введення в обіг радянського червінця (1,6767 г золота). 1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія стала моментом остаточного утвердження радянської валюти.

Акт проголошення незалежності України відкрив дорогу для запровадження в нашій молодій державі повноцінної національної валюти. Такою валютою мала стати, згідно з традиціями як доби Київської Русі, так і періоду визвольних змагань 1917-1920 років, гривня. Щодо назви розмінної монети, то-для неї пропонувалися назви "сотий", "резана", але врешті було віддано перевагу звичній уже "копійці". 1992 року перші зразки української національної валюти було виготовлено в Канаді за ескізами В.І Лопати. Однак в обіг в Україні з 1992 року було введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний період, - український карбованець, або купоно-карбованець.

Саме ця грошова одиниця ста­вала протягом 1992-1995 років жертвою інфляції, зумовленої економіч­ною кризою перехідного періоду. Посилення у 1995 році і першій половині 1996, року стабілізаційних процесів в економіці, зокрема значне зниження темпів інфляції, суттєве призупинення спаду виробництва, стабілізація курсу українського карбованця до іноземних валют, зростання доходів населення, створили належні умови для запровадження гривні, яка згідно з Конституцією України є грошовою одиницею нашої держави.

У результаті проведення грошової реформи у вересні 1996 р. в Україні була впроваджена нова українська національна валюта -гривня. В обіг введено банкноти вартістю 1,2, 5,10,20,50 і 100 гривень та розмінна монета номінальною вартістю 1,2,5,10,25 і 50 копійок.

Виробництво грошових знаків національної валюти-гривні - здійсню­ється на основі повного технологічного циклу на відповідних виробничих потужностях Банкнотно-монетного двору НБУ із застосуванням прогресивних технологій і сучасного обладнання.

Банкноти гривень усіх номіналів виготовляються на спеціальному білому папері з водяними знаками, розташованими по всій банкноті (тризуб) або в спеціально відведеному місці (портрет). На лицьовому боці банкнот розташовані: портрети видатних діячів історії та літератури України, написи "Україна", або "Україна, Національний банк України", номінал банкноти літерами та цифрами. Дизайн банкнот доповнюють орнаменти, розетки, сітки, виконані багатоколірним друком. На банкнотах номіналом 50 та 100 гривень міститься нумерація і підпис Голови Правління Національного банку України. Портрети, написи та окремі декоративні елементи банкнот номіналом 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень виконані рельєфним друком. Банкнота номіналом 200 гривень введена в обіг з 22 серпня 2001 р.

У центрі зворотного боку банкнот розташовані зображення історико- архітектурних пам'яток України, зверху над якими зроблено напис "Національний банк України". В нижній частині банкноти літерами, а в чотирьох кутах цифрами вказано номінал банкноти.

У банкнотах гривні використовуються такі основні захисні елементи:

Водяний знак - зображення світлими лініями тризуба, яке повторюється по всій площі банкноти і видиме при розгляді проти світла (1,2,5,10,20 гривень); зображення портрета на білому полі, що повторює портрет на лицьовому боці банкноти і видиме при розгляді проти світла (50,100,200 гривень).

Захисна нитка (у банкнотах старого зразка) - вертикальна темна смужка шириною 0,8 мм у товщі паперу, видима проти світла, та яка має напис "Україна", який можна прочитати за допомогою збільшу­вального скла (50,100,200 гривень); у банкнотах нового зразка захисна смуга виходить на поверхню лише у певних місцях, але при розгляді проти світла вона є суцільною.

Мікротекст - слова або цифри, що повторюються і які можна прочитати з допомогою збільшувального скла (1, 2, 5, 10, 50, 100 гривень).

Суміщений малюнок - малюнок, розташований в одному місці на лицьовому і зворотному боках банкноти, всі елементи якого збігаються при розгляді проти світла (50,100 гривень).

Рельєфні елементи - елементи зображення, які виступають над поверхнею паперу і відчутні на дотик (2,5,10,20,50,100,200 гривень).

Знак для сліпих - рельєфний елемент, розміщений у лівому нижньому куті банкноти, який відчувається кінчиками пальців і визначає номінал банкноти (50,100 гривень).

Кодований малюнок - малюнок, зображення на якому змінюється при розгляді під різними кутами до поверхні банкноти (2, 5, 10,20, 50, 100,200 гривень).

Характерний блиск в ультрафіолетових променях спеціальних волокон, номера, номіналу та стрічки з надписом "Національний банк України", які впресовані у папір.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

Які існують концепції походження грошей, і яка з них більш науково достовірна й адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?

Історичні аспекти розвитку грошей.

Який спосіб обміну товарами вигідніший і зручніший для учасників економічних відносин - у формі бартеру чи за допомогою грошей?

У чому сутність грошей в умовах сучасних економічних відносин?

Назвіть основні етапи розвитку мінової вартості грошей.

Чим відрізняються повноцінні гроші від неповноцінних?

Яка форма повноцінних грошей виявилась найдосконалішою і обслуговувала економічні відносини людей протягом майже трьох тисячоліть?

Українська Народна Республіка Державний кредитовий білет. 10 гривень 1918рік. /в обіг випущені за добу Української Держави гетьмана П Скоропад- ського (аверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 10 гривень 1918 рік. / в обіг випущені за добу Української Держави гетьмана П Скоропадського (реверс)

Українська Народна Республіка Державний кредитовий білет. 2 гривень 1918рік (аверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 2 гривень 1918 рік ( реверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 100 гривень 1918рік. /в обіг випущені за добу Української Держави (аверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 100 гривень 1918рік. /в обіг випущені за добу Української Держави (реверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 500 гривень 1918рік. /в обіг випущені за добу Української Держави (аверс)

Українська Народна Республіка. Державний кредитовий білет. 500 гривень 1918рік. /в обіг випущені за добу Української Держави (реверс)

Українська Держава Державний кредитовий білет. 1000 гривень 1918рік (аверс)

Українська Держава Державний кредитовий білет. 1000 гривень 1918рік (реверс)

Українська Держава. Державний кредитовий білет. 2000 гривень 1918 рік (авepc)

Українська Держава. Державний кредитовий білет. 2000 гривень 1918 рік (реверс)

Які причини зумовили неспроможність золота назавжди закріпитись в ролі загального еквівалента?

У чому полягає відмінність повноцінних грошей від знаків вартості?

Чи існує ймовірність повернення золота на роль грошового товару і загального еквівалента?

Чим відрізняються паперові гроші від кредитних?

Які переваги і недоліки паперових грошей?

Поясність, чому неповноцінні гроші ще називають кредитними.

Яка форма кредитних грошей стала альтернативою чекової книжки?

Чому в 1992р. відродження вексельного обігу в Україні було дуже вчасним, і як це вплинуло на економічну кризу в державі?

Що таке "електронні гроші", чим вони відрізняються від депозитних?

Який взаємозв'язок сучасних грошей і золота?

Функції грошей і механізм їхньої взаємодії.

Які існують відмінності в економічній літературі з теорії грошових відносин щодо кількості функцій грошей, і з чим вони пов'язані?

Тестові питання для контролю знань студентів

1. З означених нижче тверджень, які характеризують економічну Сутність грошей, виберіть правильне:

а) гроші - це продукт певної раціональної угоди між людьми,

б) гроші - це товар, що виділився стихійно із загальної товарної маси,

в) гроші - це загальний товар-еквівалент

означених нижче тверджень, які характеризують раціоналістичну концепцію, виберіть правильне:

а) гроші виникли в результаті певної раціоналістичної угоди між людьми,

б) виникнення і розвиток грошей - тривалий еволюційний процес,

в) виникнення грошей викликане розвитком товарного виробництва та обміну

означених нижче тверджень, які характеризують повноцінні гроші, виберіть правильне:

а) гроші, у яких номінальна вартість відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені,

б) гроші, які виникли на основі кредитних відносин,

в) гроші, які з 'явилися як замінники золотих монет

Виберіть із змінних функцій ті, що характеризують гроші:

розподільча,

б) міра вартості, в) контролююча,

г) засіб обігу, засіб платежу,

д) акумулююча,

є) засіб нагромадження;

ж) загальний еквівалент;

з) світові гроші

Які форми грошей належать до повноцінних, а які до неповноцінних? Відповідь подайте у табличній формі.

а) товарні гроші,

б) чек,

в) вексель,

г) металеві гроші,

д) банкноти,

є) паперові гроші,

ж) електронні гроші.

Дайте правильне визначення чека як однієї із форм кредитних грошей:

а) письмовий наказ поточного рахунка банку про виплату певній особі вказаної суми грошей,

б) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника оплатити після закінчення строку визначену суму грошей,

в) свій варіант

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть неповноцінних грошей?

а) гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу,

б) гроші, які знецінюються,

в) гроші, які функціонують в обігу з власною вартістю

Які форми грошей належать до кредитних грошей?

а) металеві гроші, б) паперові гроші,

в) товарні гроші, г) банкнота,

д) вексель, є) чек,

ж) електронні гроші.

У якому році відбувся процес демонетизації золота?

а) у 1929-1933 роках, б) у 1944році,

в) у 1976-1978роках, г) у 1914 році

Монопольне право на емісію банкноти в обігу належать

а) казначейству країни,

б) центральному банку країни;

в) казначейству і центральному банку країни,

г) уряду країни.

Визначте, які гроші перебувають у сучасних умовах у грошовому обігу України:

а) повноцінні; б) неповноцінні; в) обидва види.

Паралельне виконання срібними і золотими монетами функцій грошей називається:

а) монометалізмом; б) біметалізмом; в) демонеталізмом.

Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу - це:

а) казначейська; б) білонна; в) повноцінна.

Гроші, обслуговуючи погашення боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, виконують функцію:

а) засобу нагромадження; б) засобу платежу; в) світових грошей.

Банкнота надходить в обіг шляхом:

а) банківського кредитування держави;

б) банківського кредитування су б'єктів господарювання через комерційні банки;

в) обміну іноземної валюти на банкноти певної країни;

г) банківського кредитування фізичних осіб.

Яке з наведених нижче визначень відповідає терміну сеньйораж?

а) банк, який має право проводити емісію грошей;

б) прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей й витратами на їх емісію;

в) прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей і їх ринковою вартістю.

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Історичні аспекти походження гривні:

 1. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика
 2. Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ
 3. 23.4. Історичні перспективи соціалізму
 4. Історичні перспективи змішаної економіки
 5. 1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії
 6. Історичні межі натуральної форми організації виробництва
 7. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 8. Походження грошей
 9. Походження грошей
 10. Поняття «держава» і теорії її походження
 11. Економічна сутність грошей та концепції їх походження
 12. 2.2.1. Сутність, походження та функції держави
 13. 1.3.1. Сутність і походження феномену влади
 14. Походження та розвиток центральних банків
 15. 11.3. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
 16. 12.2. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
 17. Походження та функції політичної ідеології
 18. 2.5.1. Походження і розвиток політичних партій
 19. Походження та розвиток комерційних банків