<<
>>

КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кредит виступає неодмінним супутником, атрибу­том товарного виробництва. Він виникає від потреби купити товар за відсутності грошей. Цю ситуацію мо­жна вирішити двояко: або товар дається покупцеві з відстрочкою платежу, і тоді виникає товарна форма кредиту; або для придбання товару використовуються гроші, які надаються в позику тими, хто має тимчасово вільні кошти, на умовах терміновості, платності й повернення.

У цьому випадку, як правило, виникає бан­ківський кредит, оскільки в суспільстві з розвинутою системою ринкових відносин саме банки виступають фінансовими посередниками між тими, хто має тимча­сово вільні кошти, і тими, хто відчуває в них потребу.

З розвитком товарного виробництва кредит набуває повсюдного поширення і виступає одним із найважли­віших елементів організації суспільного виробництва. Особливо важливе значення він має для тих країн, що здійснюють перехід від планової економіки до ринко­вої. У цих умовах кредит сприяє оздоровленню еконо­міки, прискоренню її структурної перебудови та інтен­сифікації процесів роздержавлення.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ:

 1. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 2. ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
 3. 12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
 4. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 5. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
 6. Роль грошей у ринковій економіці
 7. Ринок у змішаній економіці
 8. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 9. 12.6. Требования к обслуживанию кредитов с переменной ставкой процента и индексируемых кредитов
 10. Методологические основы анализа функции кредита. Законы кредита
 11. Банковская форма кредита и его особенности. Виды кредитов
 12. 10.1. Необходимость, сущность и функции кредита. Роль ссудного капитала в формировании кредита
 13. Кредит. Кредитная сделка. Стадии движения кредита
 14. Економічні межі кредиту. Взаємозв'язок кредиту і грошей
 15. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 16. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 17. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы
 18. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 19. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці