<<
>>

НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ

Вивчивши цей розділ, Ви зможете:

• зрозуміти, як і чому виник кредит, які його сутнісні ознаки;

• розпізнавати кредит серед інших економічних ка-тегорій;

• усвідомити закономірності та стадії руху кредиту;

• зрозуміти сутність та відмінності основних тео-рій кредиту;

• керуватись основними правилами кредитування при здійсненні кредитних операцій

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ:

 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ
 2. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 3. Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації
 4. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі
 5. 15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку
 6. Необхідність перерозподілу національного доходу державою
 7. Роботи Фельдмана також доводили необхідність сполучення:
 8. 8.1. ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ
 9. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 10. 6.2. Сутність і функції грошей
 11. ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
 12. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
 13. 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
 14. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ
 15. 16.1. Сутність і види економічного відтворення