<<
>>

Роль грошей у ринковій економіці

Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється у стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей на ринку, завдяки чому всі економічні суб'єкти функціонують у грошовому середовищі, а також зміною кількості грошей в обороті.

Тобто грошам належить ключова роль в ринковій економіці.

> По-перше, суспільна роль грошей і їх основна функція Б економічній системі проявляється у тому, що вони виступають сполучною ланкою між товаровиробниками.

>По-друге, гроші є об'єктом грошово-кредитного регулювання економіки промислово розвинутих країн.

Гроші в умовах ринкової економіки стають носієм позичкового капіталу. Через механізм його руху, зокрема через банки та фондовий ринок, формування якого зумовлюється перетворенням грошей у капітал, відкриваються можливості забезпечити більшу рівномірність і збалан­сованість процесу розширеного відтворення.

У країнах з розвинутою економікою, враховуючи загальноекономічні завдання та цілі, встановлюється на рік грошовий орієнтир зміни грошової маси, і відповідно до нього проводиться її регулювання за допомогою кредитних інструментів центрального банку. Через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси у державі. Збільшуючи чи зменшуючи масу грошей в обороті, центральні банки, які діють від імені своїх держав, забезпечують зміну таких економічних інструментів, як платоспроможний попит, валютний курс, ціни, курс цінних паперів тощо. Грошово-кредитне регулювання, як правило, спрямовлене на стимулювання зростання грошової маси, подолання інфляційних процесів і стимулювання валового національного продукту.

По-третє, в умовах поглиблення міжнародних господарських зв'язків гроші обслуговують процес обміну між країнами, а саме - рух товарів, робочої сили та капіталів.

Постійне вдосконалення грошового механізму створило сприятливі умови для формування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв'язків між країнами, міжнародного переливу вільних капіталів у місце найефективнішого їх використання.

По-четверте, гроші набули принципово нової якості - стали носієм капіталу.

Роль грошей як капіталу проявляється через п'ять їх основних функцій. Вартість товару, виготовленого на підприємстві, виражається у грошовому виразі. При цьому гроші виступають як міра вартості і грошовий капітал. Якщо продукція продається за готівку, а на ці гроші надходять засоби виробництва, то гроші служать і засобом обігу, і капіталом. Якщо продукція продається у кредит, і в зазначений термін кредиту боргові зобов'язання повертаються, то у цьому випадку гроші виступають засобом платежу і капіталом. Якщо гроші нагромаджуються з метою придбання у подальшому засобів виробництва і розширення обсягів виробництва, то вони виступають і засобом нагромадження, і капіталом. Нарешті, якщо суб'єкт господарювання відкриває дочірню фірму за кордоном, то гроші виступають світовими грошима, і капіталом.

По-п’яте, за допомогою грошей відбувається утворення і перероз­поділ національного доходу через державний бюджет, податкову політику у державі, інфляційні процеси. Високий рівень розвитку сучасної ринкової економіки зумовив висунути нові вимоги до сучасних неповноцінних грошей. Основними вимогами ринку до сучасних грошей та активними властивостями грошей є:

стабільність вартості грошей, що полягає у постійності рівня їх купівельної спроможності щодо товарів та іноземної валюти;

економічність грошового обороту, що проявляється у мінімізації витрат суспільства на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;

довгостроковість використання грошових знаків, що забезпечується виготовленням їх із надміцного, зносостійкого паперу або металу;

однорідність грошей, коли всі примірники наявних в обороті грошей і взаємовідношення їх реальних цінностей відповідає співвідношенню їх номіналів;

подільність, що полягає у вільному розподілі більшої грошової купюри на менші знаки, які необхідні для того, щоб здійснити будь-який платіж;

портативність, що виявляється у високій зручності користування грошима у повсякденному житті.

Забезпечити всі ці властивості неповноцінним грошам - одне з найскладніших економічних завдань сучасних держав.

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Роль грошей у ринковій економіці:

 1. ТЕМА 8. Роль грошей у ринковій економіці
 2. 12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
 3. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 4. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 5. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
 6. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 7. Походження грошей. роль держави у творенні грошей
 8. 1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ
 9. Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави, 2011
 10. Роль грошей у розвитку економіки
 11. 1.7. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 12. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 13. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 14. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 15. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 16. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 17. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 18. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 19. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.