<<
>>

Співробітництва з Україною

Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації - це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

Останній сьогодні є головною установою Групи Світового банку. Штаб-квартири організацій розташовані у Вашингтоні. Вказані установи було засновано на Міжнародній валютно-фінансовій конференції, яка відбулася у 1944 р. у Бреттон-Вудсі (США). СРСР та Україна хоча і брали участь у конференції, але не ратифікували угоди про МВФ та МБРР і не вступили до складу цих організацій. Наслідком стала багаторічна ізоляція СРСР та його союзників від світової економічної та валютно-фінансової системи, що значною мірою було зумовлено політичними та ідеологічними мотивами. У 1992 р. у практиці міждержавних валютних відносин сталася досить значна подія: членами МВФ прийнято країни, що входили до колишнього СРСР, у тому числі й Україну. Завдяки цьому фактично завершено процес глобалізації економічного простору валютного регулювання, що здійснюється цією важливою міжнародною організацією.
<< | >>
Источник: Рябенко А.М.. Гроші і кредит. 1996

Еще по теме Співробітництва з Україною:

 1. 4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС
 2. ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО- КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
 4. 1.3. Розвиток єврорегіонального співробітництва України
 5. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
 6. 2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України
 7. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
 8. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ та основні його напрямки співробітництва з Україною
 9. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 10. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011
 11. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 12. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 13. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 14. 4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва