<<
>>

Створення грошової системи України

Після отримання у 1991 р. незалежності перед Україною постало завдання створення власної грошової системи. Необхід­ність цього була викликана не тільки появою незалежної держа­ви, а й тим, що в умовах прозорості кордонів і майже безконтро­льного переміщення товарів і грошей між Україною та її найближчими сусідами всі негаразди у системі грошового обігу сусідів швидко поширювались і на нашу країну.

Так, наприклад, величезна інфляція в Росії на початку 1990-х років призвела до того, що потік рублевої грошової маси направився в Україну спустошуючи і без того дефіцитний ринок нашої держави. До того ж Україна все більше відчувала нестачу рублевої маси, бо вже з ве­ресня 1991 р. Україна, не отримувала рублевих надходжень від Центрального банку Російської Федерації.

Слід сказати, що формування власної грошової системи галь­мувалось тими силами в Україні, які прагнули до відновлення СРСР. Проте об'єктивні процеси як у політичному, так і в еконо­мічному житті суспільства призвели, хоч і з запізненням майже на рік, до початку становлення власної грошової системи. У її формуванні у нас було дуже мало історичного досвіду, хоч рані­ше Україна вже робила спроби розбудови власної грошової сис­теми.

Своїм корінням грошова система України сягає ще в часи Ки­ївської Русі, грошима якої була гривня. Після татаро-монгольського ярма на значній частині нашої Батьківщини в обігу був російський рубль. У тих же частинах України, що входили до складу Польщі або Австро-Угорщини, були наявні (в обігу) наці­ональні грошові одиниці цих держав.

Становлення власної грошової системи в нашій країні почало­ся з проголошення Україною в 1917 р. своєї незалежності. Спо­чатку було введено в обіг карбованці, випущені у вигляді купюр по 100 карбованців, а в 1918 р. була випущена гривня, що містила сто шагів. Досить тривалий відрізок часу українські гроші хо­дили нарівні з російськими рублями і тільки після ряду законода­вчих актів, спрямованих на обмеження обігу останніх, 6 січня 1919 р.

було прийнято Закон Української Народної Республіки про остаточну заборону ходіння російських рублів на території нашої держави.

Грошова система нашої країни, яка вперше проголосила свою незалежність після довгих сторіч перебування під ярмом Російської імперії, була представлена тільки паперовими грошима. Малюнки на українських грошах і їх загальний дизайн було ви­конано відомим українським маляром-графіком Г. Нарбутом. Слід зазначити, що в цей дуже складний період у розвитку нашої держави поряд з гривнею випускалися й інші грошові знаки. В Україні свої гроші випускали окремі міста, такі, наприклад, як Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Луцьк та ін.

З проголошенням у 1991 р. незалежності України почався процес становлення власної грошової системи. На цьому шляху наша держава пройшла декілька етапів.

Перший етап почався 28 грудня 1991 р. з прийняттям Поста­нови Кабінету Міністрів України і Національного банку України про введення в Україні купонів багаторазового використання. Це було викликано нестачею рублевої готівки і прагненням захисти­ти свій споживчий ринок від тиску різкого зростання рублевої маси, що сталося через потужну емісію грошей у Росії. Купони виконували роль готівки і видавались поряд з рублями. Сума ви­плат у купонах спочатку в середньому складала 25 % місячного заробітку, а вже через декілька місяців усі 100 % свого доходу працівники одержували в купонах.

Другий етап становлення грошової системи України почався 12 листопада 1992 р., коли купон був уведений у безготівковий обіг і наша країна остаточно вийшла з рублевої зони. Указом Президента України Л. Кравчука єдиним платіжним засобом оголошено український карбованець, який у готівковому обігу був представлений купоном. Але не маючи власної фабрики держзнака, держава змушена на досить невигідних умовах друкувати ці купони в Канаді і Великобританії.

Третій етап пов'язаний з проведенням 2 вересня 1996 р. гро­шової реформи і введенням національної валюти — гривні. До того часу її введення декілька разів відкладалося через загальну економічну нестабільність у країні й потужні інфляційні процеси, що досягли свого піку в 1993 р. і тільки після цього пішли на спад.

Назву наша національна валюта отримала від гривні = грошової одиниці Київської Русі а щодо розмінної монети, то її на­зву залишили за звичною копійкою. Эскізи гривні виготовив український художник В. І. Лопата.

Уведення гривні означало завершення процесу становлення в Україні власної паперово-грошової системи. Однак це не привело до остаточного вирішення всіх проблем, пов’язаних з функціонуванням грошової системи незалежної держави. Зараз перед Укроїною стоїть складне завдання укріплення національної валюти,. забезпечення її стабільності і досягнення як внутрішньої, так і зовнішньої конвертованості гривні. Вирішення цих завдань пов'язане з удосконаленням грошового обігу, а також зміцнення всіх перспективних і позитивних тенденцій у ринковій економіці України.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме Створення грошової системи України:

 1. Створення і розвиток грошової системи україни
 2. 4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 3. Становлення та розвиток грошової системи України
 4. Створення, статус, принципи організації та функціонування Національного банку України
 5. Структура грошової системи
 6. 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
 7. 4.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
 8. Сутність, призначення та структура грошової системи
 9. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 10. 4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань
 11. Створення умов для розвитку фізичної культури, олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, розширення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 12. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 13. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 14. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
 15. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 16. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 17. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни