>>

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Після вивчення цього розділу Ви змо-жете:

• засвоїти механізм походження грошей, упевнитися в неминучості появи грошей у процесі розвитку суспі-льного виробництва та обміну;

• зрозуміти логіку еволюції форм грошей, об’єктивну зумовленість переходу від повноцінних грошей до не-повноцінних, причини та значення демонетизації зо-лота;

• розібратися в багатогранній сутності грошей та в їхніх функціях;

• засвоїти основні властивості грошей, які консти-туюють їх як самостійну економічну категорію;

визначити основні прояви ролі грошей у розвитку ринкової економіки.

| >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ:

 1. 6.2. Сутність і функції грошей
 2. ТЕМА 1. Сутність і функції грошей
 3. 13. Походження, сутність, функції та види грошей.
 4. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 5. Функції грошей
 6. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 7. 1.5. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 8. Функції грошей
 9. Суть і функції грошей
 10. Функції грошей і механізм їх взаємодії
 11. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту